O ten prestiżowy kontrakt walczyć będzie obecny operator wyznaczony czyli Poczta Polska, oraz firmy InPost i PGP, które prawdopodobnie złożą wspólną ofertę. Jak zapowiedział Karol Krzywicki, wiceprezes UKE, rozmowy z firmami, które chcą wziąć udział w przetargu rozpoczną się w ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni.

– Konsultacje to najważniejszy etap przed wyborem zwycięskiej oferty. Po rozpoznaniu potrzeb użytkowników, potencjału rynku i poznaniu głosów operatorów rozpisanie przetargu będzie już tylko formalnością – mówi Krzywicki.

Ponadto, UKE rozesłał już do operatorów i izb branżowych zapytania dot. stanowiska w sprawie rozwoju rynku pocztowego w kontekście konkursu na operatora wyznaczonego.

– Badamy też preferencje użytkowników. Do 1 grudnia poznamy ostateczne wyniki tej ankiety – wyjaśnia wiceprezes UKE.

Jak pisze "Rz", spółki startujące w przetargu będą miały dużo czasu, by przygotować się do złożenia ofert. Od momentu ogłoszenia konkursu i udostępnienia dokumentacji przetargowej operatorzy będą mieli trzy miesiące na składanie ofert.

W efekcie, na przełomie marca i kwietnia 2015 r. poznamy nowego operatora wyznaczonego, który od początku 2016 r. do końca 2025 r. będzie dostarczał listy. Jest to jednak termin optymistyczny zakładający, iż oferenci nie odwołają się od wyników konkursu.

Źródło: www.rp.pl