15 oferentów chce zbudować nowy most w Opolu

Samorząd terytorialny

15 oferentów złożyło propozycje w przetargu na budowę nowego mostu przy ul. Niemodlińskiej w Opolu. Najtańsza z ofert opiewa na kwotę niespełna 26,9 mln zł, najdroższa na prawie 42,1 mln zł. Stary...

20.01.2016

MSWiA: 13 mln z na działania ratownicze w 2016 roku

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że przeznaczy 13,1 mln zł na działania ratownicze w 2016 roku. MSWiA podpisało umowy z Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym...

20.01.2016