Rząd chce opóźnić zatrudnianie specjalistów w szkołach

Finansowanie oświaty Zarządzanie oświatą

Senatorowie PiS zaproponowali na posiedzeniu senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Młodzieży poprawkę do nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, która miałaby przesunąć o dwa lata wejście w życie standardów zatrudnienia w szkołach i przedszkolach specjalistów: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych.

20.07.2022

Farmaceuta będzie sprawdzał, czy pacjent dobrze bierze leki

Pacjent Zawody medyczne Farmacja

Przegląd lekowy ma szansę trafić do świadczeń gwarantowanych w 2024 roku. - Chcemy, by opieka farmaceutyczna była świadczeniem opłacanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia – powiedział wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. W pilotażu przeglądów lekowych wzięło udział 75 aptek. Do tej pory z usługi skorzystało 114 pacjentów.

20.07.2022

Pielęgniarki i położne z UE mają mieć większą swobodę w świadczeniu usług

Prawo pracy Zawody medyczne Prawo unijne

Sejm dyskutował dzisiaj nad rządowym projektem ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej. Rząd chce dostosować do unijnego prawa przepisy dotyczące swobody świadczenia usług przez pielęgniarki i położne oraz uznawania ich minimalnych wymogów w zakresie kształcenia. Projekt jednak wykracza poza istotę regulacji, a niektóre jego przepisy są niespójne z obowiązującym systemem.

20.07.2022

Minister powołał nowy skład Komitetu Polityki Naukowej

Nowe technologie Szkolnictwo wyższe

Podczas zorganizowanego w środę w siedzibie Ministerstwa Edukacji i Nauki inauguracyjnego posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej (KPN), nowi członkowie Komitetu odebrali powołania z rąk ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka. - Ta dwunastka to ludzie, którzy będą troszczyli się o realizację wszystkich założeń, które zostały przyjęte przez Radę Ministrów w wielkim dokumencie dotyczącym polityki nauki – mówił minister.

20.07.2022

UE konsultuje program Zrównoważone systemy żywnościowe

Prawo gospodarcze Prawo unijne

Jeszcze tylko do czwartki 21 lipca trwają konsultacje publiczne prowadzone przez Komisję Europejską, związane z inicjatywą Zrównoważonych Systemów Żywnościowych w UE (Sustainable Food Systems – SFS). Celem inicjatywy jest określenie ogólnych zasad i wymogów wprowadzania żywności na rynek Unii Europejskiej zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju.

20.07.2022

Remigiusz Kopoczek nowym dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe

Dr Remigiusz Kopoczek został powołany na stanowisko dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Nominację odebrał z rąk Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka. Głównym zadaniem Centrum jest wspieranie tworzenia nowoczesnych rozwiązań i technologii zwiększających innowacyjność, a tym samym konkurencyjność polskiej gospodarki.

20.07.2022

MEiN proponuje dotacje na inwestycje w szkołach publicznych i niesamorządowych

Finanse samorządów Finansowanie oświaty

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych, organizowanie zajęć pozalekcyjnych, imprez sportowo-rekreacyjnych, konkursów, wystaw i konferencji - to cel programu „Inwestycje w oświacie” , do którego nabór wniosków potrwa do 31 lipca. Natomiast 25 lipca ruszy nabór wniosków na wsparcie inwestycji realizowanych przez szkoły niesamorządowe.

20.07.2022

Pod pozorem współpracy z UE minister chce pozbawić premiera wpływu na awanse w prokuraturze

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Przy tej okazji poprawek do kodeksu postępowania karnego minister sprawiedliwości chce zmienić Prawo o prokuraturze. Czyli ograniczyć wpływ premiera na obsadzanie kierowniczych stanowisk w Prokuraturze, dając pełnię władzy w tym zakresie Prokuratorowi Krajowemu. Opozycja skrytykowała ten pomysł widząc w tym próbę "zabetonowania" awansów w razie oddzielenia Prokuratora Generalnego od funkcji ministra sprawiedliwości.

20.07.2022

Prezes ZUS o korzyściach z kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego

Domowe finanse Emerytury i renty PIT Polski Ład

Teraz opłaca się dłużej pracować, bo im później zaczynamy pobierać emeryturę, tym jest ona przyznawana w wyższej wysokości. Dodatkowo, po osiągnięciu wieku emerytalnego, nie musimy płacić podatku od przychodów z pracy zarobkowej – przypomina Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

20.07.2022

Węglowe świadczenie ma być wolne od podatku dochodowego

Środowisko Domowe finanse PIT

Kwota wypłacanego dodatku węglowego, proponowanego w projekcie ustawy, nad którym pracuje właśnie Sejm, ma być zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. W ten sposób wsparcie dla gospodarstw domowych ogrzewanych węglem wyniesie pełne 3 tys. zł i nie będzie pomniejszane. To reguły identyczne jak dla dodatku osłonowego dla najuboższych.

20.07.2022

Fundusz Młodzieżowy z budżetem 20 mln zł ma zaktywizować młodzieżowe rady

Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe

Organizacje młodzieżowe, młodzieżowe rady, a także samorządy uczniowskie i studenckie będą mogły zdobyć dotacje na swoją działalność. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033” z budżetem 30 mln zł.

20.07.2022

Lewiatan: Rozwiązywanie sporów zbiorowych ma być łatwiejsze

Prawo pracy

Większość propozycji zmian w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, które przedstawił rząd, idzie w dobrym kierunku. Jednak rezygnacja z określenia w przepisach przedmiotu sporu może spowodować wzrost liczby zgłaszanych sporów zbiorowych – przestrzega Konfederacja Lewiatan.

20.07.2022

Komisarz UE: Bez "kamieni milowych" nie będzie pieniędzy dla Polski 

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Ponieważ Unia Europejska jest zaangażowana w porządek międzynarodowy funkcjonujący na podstawie uzgodnionych zasad, to sami musimy przestrzegać zasad praworządności. W przeciwnym razie tracimy wiarygodność - stwierdził komisarz UE ds. praworządności Didier Reynders, nawiązując do sporu o praworządność w Polsce i blokowania funduszy z Krajowego Planu Odbudowy.

20.07.2022

Ukryty zakaz zgromadzeń w nowelizowanym kodeksie karnym

Prawo karne

Jeśli uchwalona przez Sejm nowelizacja kodeksu karnego wejdzie w życie, ruchy społeczne takie jak np. feminizm, mogą być uznane za ideologie nawołujące do użycia przemocy, czyli strajków i demonstracji w celu wpływania na życie polityczne. Według prawników tak traktowane mogą być protesty przeciwko restrykcyjnym przepisom zakazującym aborcji lub społeczne informowanie o możliwości dokonania jej za granicą.

20.07.2022

14-latek za zabójstwo odpowie jak dorosły - adwokaci krytykują zmianę

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

W myśl noweli Kodeksu karnego, którą zajmie się Senat, 14-latek za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem lub zabójstwo wielu osób odpowie jak dorosły. Tym samym będzie mógł trafić "za kraty" nawet na 30 lat, choć przewidziano też nadzwyczajne złagodzenie kary. Adwokaci alarmują, że to krok groźny z perspektywy społecznej, a nastolatek, czyli dziecko, powinien podlegać nie represji, a oddziaływaniom terapeutycznym.

20.07.2022

Dużo postępowań karnych wobec lekarzy, do sądów trafia niewiele

Prokuratura Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Rząd nie zmienia kursu na karanie lekarzy. Wyższa będzie minimalna kara wolnościowa, która skazanemu lekarzowi umożliwia zamianę więzienia na nieodpłatne prace społeczne. Ustawodawca wykonał co prawda gest w stronę lekarzy: sąd nie będzie musiał orzekać zakazu wykonywania zawodu w przypadku kary wolnościowej. To jednak lekarzy nie satysfakcjonuje, bo domagają się procedury no-fault.

20.07.2022

Pracownik wystąpi o przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, ale nie ma definicji

Prawo pracy Prawo unijne

Każdy pracownik zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy będzie mógł raz w roku wystąpić o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy. Ustawodawca, także unijny, nie wyjaśnia jednak, o jakie konkretnie sytuacje chodzi. Wiadomo za to, że pracodawcy będą mieli miesiąc na rozpatrzenie wniosku, pod groźbą kary.

20.07.2022

Rząd przyjął projekt Polityki Naukowej Państwa - autonomia uczelni jednym z priorytetów

Szkolnictwo wyższe

Rząd przyął projekt Polityki Naukowej Państwa, przedłożony przez ministra edukacji i nauki. Polityka Naukowa Państwa stanowi podstawę do realizacji programów strategicznych i rozwojowych państwa. Będzie promować rolę nauki i szkolnictwa wyższego, co przyczyni się do podniesienia ich prestiżu i zwiększenia zaufania społecznego do wyników badań naukowych.

19.07.2022

Rządowy program ma wspierać organizacje poradnicze

Prawnicy Administracja publiczna

Rząd zapowiada pomoc dla organizacji, które zajmują się udzielaniem porad osobom niesamodzielnym, doświadczającym trudności życiowych czy zagrożonym wykluczeniem społecznym. Wsparcie udzielane będzie organizacjom obywatelskim, które działają w systemie poradnictwa. Na realizację programu rząd przeznaczy w 2022 r. 11,5 mln zł, a w kolejnych latach 15 mln zł rocznie.

19.07.2022

SN: Sędzia z Izby Dyscyplinarnej będzie orzekał w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

We wtorek, 19 lipca 2022 r. sędzia Sądu Najwyższego Jarosław Sobutka został przeniesiony do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Sędzia przed ostatnie lata orzekał w Izbie Dyscyplinarnej. Wcześniej był przewodniczącym Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy Krajowej Izbie Radców Prawnych i Głównym Rzecznikiem Dyscyplinarnym tej Izby.

19.07.2022