WSA: Tylko szef KAS ma podstawy do blokady konta

Ordynacja Doradca podatkowy

Nowelizacja tzw. ustawy o automatyzacji z 8 czerwca 2022 r., dotycząca możliwości blokady rachunku bankowego przez fiskusa (tzw. STIR), ciągle budzi wiele kontrowersji. Niejasne przepisy sprawiły, że kwestią sporną jest nakładanie blokad na rachunki bankowe przez naczelników organów celno-skarbowych - pisze Jagoda Trela z ID Advisory.

12.12.2022

Na koniec roku firmy muszą zweryfikować i wycenić majątek

Rachunkowość

Ustawa o rachunkowości wymaga przeprowadzania inwentaryzacji aktywów na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Niektóre składniki majątku można spisywać już w październiku. Weryfikacja stanu aktywów nie może trwać dłużej niż do 15 stycznia. Stwierdzone niedobory i nadwyżki trzeba ująć w księgach rachunkowych.

12.12.2022

Od poniedziałku próbne matury w nowej formule

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Od 12 do 21 grudnia odbędą się próbne egzaminy maturalne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Chodzi o egzaminy przeprowadzane w nowej formule. Egzaminy próbne będą przeprowadzone ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych na wszystkich poziomach. Udział szkół w próbnych egzaminach jest dobrowolny.

12.12.2022

Już możliwe szczepienia na COVID-19 dzieci w wieku od pół roku do 4 lat

Pacjent Koronawirus szczepienia

Od poniedziałku 12 grudnia można zarejestrować dziecko w wieku od sześciu miesięcy do czterech lat na szczepienie przeciwko COVID-19. Populacja tej grupy wiekowej to blisko 2 mln dzieci. Kwalifikację do szczepienia dzieci może przeprowadzić jedynie lekarz. Dziecko otrzyma szczepionkę firmy Pfizer. Schemat szczepienia jest trójdawkowy.

12.12.2022

Fiskus chce daniny solidarnościowej także od straty

Ordynacja PIT Małe i średnie firmy Poprawmy prawo

Organy skarbowe uważają, że przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej nie uwzględnia się strat z lat ubiegłych. Tymczasem eksperci twierdzą, że nie ma żadnego uzasadnienia, żeby od tego dochodu, którym podatnik faktycznie nie rozporządza, bo pokrył nim stratę z lat ubiegłych, płacił daninę solidarnościową.

12.12.2022

Przesyłki do prawników mają być lepiej chronione - w Sejmie jest już projekt

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Naczelna Rada Adwokacka postulowała, by doręczanie korespondencji rejestrowanej adwokatom i radcom prawnym nie mogło być realizowane poprzez pozostawienie jej w oddawczej skrzynce pocztowej, bez wyraźnej dyspozycji adresata. Chodzi o przepis wprowadzony na czas pandemii, spod którego działania wyłączono sądy, prokuraturę i m.in. komorników. Sejmowa komisja się do tego przychyla - wniesiono już projekt w tym zakresie.

12.12.2022

Dowodu osobistego w zastaw się nie zostawia

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Podczas pobytu w hotelu nie tylko nie musimy oddawać w zastaw dowodu osobistego, ale i nie powinniśmy tego czynić. Z przepisów wynika, że zatrzymanie bez podstawy prawnej cudzego dowodu osobistego to wykroczenie. Co więcej - w ocenie prawników - recepcjonista w hotelu nie jest także uprawniony do wykonania kopii takiego dokumentu.

12.12.2022

Umowy drogowe do poprawki – gmina nie może zmuszać dewelopera do budowy dróg i płacenia dotacji

Drogi Budownictwo

Samorządy składają inwestorom propozycje nie do odrzucenia - w zamian za wydanie pozwolenia na budowę proponują deweloperom, aby mieszkańcom gminy wybudowali drogę, ścieżkę rowerową, chodnik. Dzieje się tak dlatego, że przepisy są nieprecyzyjne i pozwalają gminom na wiele. Inwestorzy i prawnicy nie mają wątpliwości, że czas najwyższy je poprawić. Samorządowcy uważają inaczej. 

12.12.2022

Rząd po cichu wycofał się z finansowania z budżetu składki zdrowotnej dla wielu osób

Finanse publiczne PIT Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna Polski Ład

Od 2023 r. budżet państwa nie będzie już przekazywał NFZ składek zdrowotnych m.in. za żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, uczniów, dzieci w placówkach wychowawczych lub opiekuńczych, za studentów czy doktorantów. Ale osoby te nadal będą miały status osoby ubezpieczonej. Prawnicy mówią o osłabieniu ubezpieczeniowego charakteru systemu opieki zdrowotnej, ale też uderzeniu w dochody NFZ.

12.12.2022

Preferencyjny węgiel wciąż nie może dojechać do niektórych gmin

Samorząd terytorialny Węgiel

Wiele gmin, choć podpisało umowy na dystrybucję węgla ponad dwa tygodnie temu, nie doczekało się ani tony. Inne, choć mają kwalifikowanego dostawcę za miedzą, muszą odbierać węgiel dwa powiaty dalej. Spełnia się też czarny sen samorządowców: importowany węgiel bywa kiepskiej jakości. Wraca pytanie o reklamowanie feralnego towaru.

12.12.2022

Prof. Markiewicz: Pastisz, czyli co? Ile i kiedy wolno w ramach tego dozwolonego użytku?

Warto wiedzieć, czym się różni pastisz od parodii. Tym bardziej że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uzna go zapewne za autonomiczne pojęcie unijnego prawa i przedstawi wiążący dla krajów członkowskich sposób rozumienia pastiszu. Mam nadzieję, że będzie to szerokie rozumienie, co wpłynie na poszerzenie swobody twórczej - pisze prof. Ryszard Markiewicz.

12.12.2022

Jest rządowa aplikacja - lekarz ma gdzie wpisać ciążę pacjentki

Pacjent Opieka zdrowotna

Aplikacja gabinet.gov.pl została wyposażona w nowe funkcjonalności: raportowania o zdarzeniach medycznych, a także o implantowanych wyrobach medycznych. Oznacza to, że obecnie każdy podmiot leczniczy ma już techniczne narzędzie do wpisania danych o ciąży pacjentki czy o wkładce wewnątrzmacicznej. Przepisy obligujące do wpisywania tych danych weszły w życie 1 października tego roku.

12.12.2022

PiS: Kodeks rolny wzmocni pozycję rolników

Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Prawo i Sprawiedliwość zapowiada stworzenie Kodeksu rolnego, który ma uporządkować i wzmocnić przepisy gwarantujące stabilność produkcji rolnej w Polsce. Według partyjnych zapowiedzi na wiosnę ten kodeks mógłby wejść w życie, ale nie podano na razie szczegółowych rozwiązań, jakie miałby zawierać, ani jego relacji z innymi regulacjami dotyczącymi rolnictwa.

11.12.2022

Asystent prokuratora jego prawą ręką, ale egzamin prokuratorski musi zdać

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Asystent wspiera prokuratora m.in przy prowadzonych śledztwach. Do jego zadań należy m.in. sprawowanie bieżącego nadzoru nad toczącym się dochodzeniem, prowadzenie przesłuchania świadków, przeszukania, oględziny i np. przeprowadzanie eksperymentów procesowych. By jednak mógł zostać prokuratorem potrzebuje tytułu magistra, kilkuletniego doświaczenia i przede wszystkim zdanego egzaminu prokuratorskiego.

11.12.2022

Będzie nowe morskie przejście graniczne - jest projekt rozporządzenia

Administracja publiczna

Utworzenie nowego morskiego przejścia granicznego Nowy Świat w miejscu przekopu Mierzei Wiślanej – to jedno z rozwiązań w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów, które trafiło do opiniowania. W przejściu będą odprawiane jednostki pływające po nowej drodze wodnej dla żeglugi pomiędzy Zalewem Wiślanym i Morzem Bałtyckim.

10.12.2022

Wyrok wstępny tylko co do zasady

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Wyrok wstępny podobnie jak wyrok częściowy ma wpływać na optymalizację i przyspieszenie postępowania. Jego wydanie - w myśl obowiązujących przepisów i orzecznictwa - jest dopuszczalne, gdy dotychczas ustalone fakty i stan prawny pozwalają na stwierdzenie, że żądanie zgłoszone przez stronę powodową zasługuje zasadniczo na uwzględnienie. Co jednak jest ważne - nie rozstrzyga ostatecznie sporu.

10.12.2022

Z dni wolnych od pracy na opiekę nad dzieckiem skorzystać może tylko jeden z rodziców

Prawo pracy

Pracownikowi wychowującemu dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wybór sposobu korzystania z tego uprawnienia dokonywany jest w pierwszym wniosku o zwolnienie składanym w roku kalendarzowym i jest wiążący do końca danego roku, nawet przy zmianie pracodawcy.

10.12.2022

Konkubinat nie uprawnia do zmiany nazwiska - spór w prawie i orzecznictwie

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

W polskim prawie brakuje regulacji normującej status osób pozostających w nieformalnym związku partnerskim. W tej sytuacji część sędziów uważa, że pojęcie życia rodzinnego, uznawane w krajowej praktyce za ważny powód zmiany nazwiska, obejmuje również osoby pozostające w związku konkubenckim, w tym osób tej samej płci. Ale wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego nie dają ku temu podstaw.

10.12.2022