Placówki rezygnują z pakietu onkologicznego

Przychodnie specjalistyczne i szpitale coraz częściej rezygnują z realizacji pakietu onkologicznego. Powodem jest, jak twierdzą, brak informacji oraz brak standardów dotyczących kryteriów wystawiania...

03.02.2015

Protesty rolników trwają w całej Polsce

Blokady dróg, pikiety przed urzędami wojewódzkimi i starostwami - tak w wielu miejscach w Polsce wyglądają protesty rolniczych związków zawodowych. Rolnicy domagają się m.in. rekompensat dla hodowców...

03.02.2015

Lasy Państwowe wydadzą 700 mln zł na inwestycje

Budownictwo

Lasy Państwowe planują wydać w 2015 roku 700 mln złotych na inwestycje, a prawie drugie tyle chcą pozyskać w najbliższych latach z budżetu Unii Europejskiej. 70% z tych pieniędzy LP przeznaczą na...

03.02.2015

"Horyzont 2020" umożliwi MŚP realizację projektów

W ramach II fazy instrumentu MŚP mogą zostać dofinansowane: prototypowanie, pilotaż innowacyjnych procesów, produktów i usług, miniaturyzacja konstrukcji produktów, planowanie i rozwój skalowania,...

03.02.2015

NSA: gmina sama ustala, jak kontrolować dotację

Kontrola wydatkowania dotacji na szkołę nie musi się ograniczać do liczenia liczby uczniów. Organ stanowiący samorządu może określić inny sposób sprawdzenia, jak placówki wydały przekazane pieniądze...

03.02.2015

Polscy naukowcy chcą zbadać epidemiologię wirusa ASF

Jak ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa ASF - do tego przydadzą się w przyszłości efekty badań nad ASF u dzików, które chcą przeprowadzić Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży oraz Państwowy...

03.02.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski