Pacjent ma prawo do skutecznego uśmierzania bólu, a zgodnie z art. 4 ustawy z 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty „obowiązkiem lekarza jest wykonywanie zawodu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością” pisze w odpowiedzi na list Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia.

W lutym 2015 roku Fundacja wystosowała do ministra zdrowia kolejne pismo w sprawie poprawy dostępu do skutecznej terapii przeciwbólowej w placówkach ochrony zdrowia. Polska jest jednym z krajów o niskim zużyciu leków opioidowych. Brakuje też systemu kontroli jakości leczenia bólu.

Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, podsekretarz stanu Igor Radziewicz-Winnicki, poinformował HFPC, że Minister Zdrowia dostrzega problem niewystarczającego leczenia bólu w Polsce. „W ocenie resortu najtrudniej jest przekonać lekarzy i pacjentów do bezpieczeństwa terapii lekami opioidowymi. Nadmierne obawy przed ryzykiem związanym ze stosowaniem leków opioidowych – zarówno wśród pacjentów jak i środowiska lekarskiego, uniemożliwiają wykorzystanie ich potencjału w leczeniu bólu”, czytamy w liście do Fundacji.

Ministerstwo wskazuje także na działania podjęte na przestrzeni ostatnich miesięcy, takie jak między innymi wystosowanie apeli do konsultantów krajowych, Naczelnej Izby Lekarskiej i okręgowych izb lekarskich, towarzystw naukowych, rektorów uczelni medycznych i redaktorów naczelnych czasopism medycznych o położenie większego nacisku w ramach swoich kompetencji na kwestie związane z koniecznością skutecznego leczenia bólu.

Zmianie uległo także rozporządzenie, dzięki czemu możliwe jest przepisywanie silnych leków przeciwbólowych na 90 dni, a nie jak dotychczas na miesięczną kurację, oraz wydłużenie ważności recepty z 14 do 30 dni. Wspólnie z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz Polskim Towarzystwem Badania Bólu zainicjowano także ankietę „Uwolnijmy Pacjenta od Bólu 2015”, która ma na celu uzyskanie od szpitali danych pozwalających na ocenę obecnego poziomu terapii bólu. W piśmie do HFPC, potwierdzono także, że resort dostrzega potrzebę rankingowania świadczeniodawców pod kątem skutecznego leczenia bólu.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.hfhr.pl, stan z dnia 29 kwietnia 2015 r.