Do 2020 r. w transporcie w Unii Europejskiej średnio 10% zużywanych paliw mają stanowić biopaliwa. Większy udział mają mieć biopaliwa kolejnych generacji, produkowane np. z odpadów czy alg, a nowe propozycje unijnych regulacji zakładają, że udział biopaliw I generacji zużywanych w transporcie w UE ma nie przekraczać 7%.

Jednym z powodów stopniowego wycofania się z wykorzystania biopaliw I generacji jest zajmowanie nowych terenów pod uprawy na cele energetyczne i negatywny wpływ tego zjawiska na emisję gazów cieplarnianych (tzw. efekt indirect land-use change – ILUC). Projekt dyrektywy zakłada wprowadzenie obowiązku informowania przez producentów biopaliw o przewidywanym poziomie emisji gazów cieplarnianych wynikającym z efektu ILUC.

Nowa dyrektywa ma zostać wprowadzona do krajowego prawa państw UE-28 do roku 2017. 

 

(www.gramwzielone.pl)