Trudna nowelizacja PZP wyzwaniem dla rynku

Zamówienia publiczne

Stoimy w obliczu rewolucji czy ewolucji przepisów o zamówieniach publicznych? Czy polscy zamawiający poczują ideę europejskiego ustawodawcy, który chce uelastycznić i uprościć postępowanie...

19.05.2016

Prywatne szkoły będą kształcić lekarzy

Szkoły prywatne próbują złamać monopol publicznych uniwersytetów medycznych. Od tego roku o kandydatów po raz pierwszy powalczą prywatne uczelnie. - informuje Puls Biznesu.

19.05.2016

Jest umowa o dofinansowanie dla obwodnicy Ostródy

Zamówienia publiczne

GDDKiA podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu Budowa obwodnicy Ostródy w ciągu dk 16. Komisja Europejska zasili tą inwestycję kwotą ponad 294 mln zł. Całkowita wartość projektu wynosi ponad...

19.05.2016

Rada Przejrzystości oceni programy zdrowotne JST

23 maja 2016 roku odbędzie się 16 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną przygotowane opinie na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

19.05.2016

Programy dobrowolnych odejść niepewne podatkowo

W ostatnim czasie można zauważyć narastające znaczenie programów dobrowolnych odejść (dalej PDO), z których korzystają najwięksi pracodawcy w Polsce. Głównym założeniem PDO jest zminimalizowanie lub...

19.05.2016