Prezydent dzisiaj dowie się o wyborze kandydata przez Krajowa Radę Sądownictwa. Drugiego kandydata wyłoni Krajowa Rada Prokuratury. Jednego z tych dwóch kandydatów Prezydent wybierze jako prokuratora generalnego.
We wtorek 6 października odbyło się publiczne wysłuchanie kandydatów na fotel prokuratora generalnego, którzy zgłosili się do Krajowej Rady Sądownictwa. Do konkursu przed KRS zgłosili się: prok. Robert Hernand - zastępca obecnego szefa prokuratury generalnej, prok. Krzysztof Karsznicki z PG, Prokurator Apelacyjny w Warszawie Dariusz Korneluk i prok. Krzysztof Wójcik z PA w Krakowie delegowany do PG.

Wzmocnienie prokuratury
Wszyscy kandydaci deklarowali wzmocnienie roli prokuratury. Każdy z nich rozumiał to indywidualnie. Np. prok. Hernand opowiada się za tym, aby szef prokuratury na własną prośbę, albo prośbę premiera, mógł uczestniczyć w posiedzeniach rządu "informując rząd o zagrożeniach i skali przestępczości".  - Nie wiązałoby się to jednak w żadnym wypadku z realizacja polityki karnej rządu - dodał.
Wpisanie prokuratury do konstytucji widziałoby dwóch kandydatów: Robert Hernand i prok. Krzysztof Karsznicki. 
- Mimo iż aktualnie obowiązująca ustawa o prokuraturze nie jest doskonała, jest jednak pierwszym krokiem zmierzającym ku niezależności prokuratury i odcięcia postępowań od wpływów politycznych - wyjaśniał prok. Korneluk. Dodał jednak, że prokuratura powinna mieć "nową i przystająca do aktualnej rzeczywistości ustawę ustrojową.


Niezależność prokuratury

Wszyscy kandydaci wyrazili swoje opinie na temat niezależności prokuratorów. Prok. Krzysztof Wójcik mówił, że prokuratura powinna być silna dla silnych, a słaba dla słabych. Nigdy odwrotnie.
Dla niego wzmocnienie prokuratury to większa skuteczność w ściganiu przestępców i poczucie bezpieczeństwa wśród obywateli. Ale wzmocnienie to - dla prok. Wójcika - nie oznacza ponowne połączenie PG z Ministerstwem Sprawiedliwości. Wójcik opowiada się za aplitycznością funkcji prokuratora generalnego.
Skuteczność, wiąże się z niezależnością prokuratora - zdaniem kandydata oznacza też podejmowanie decyzji wbrew opinii środowiska.
Dla prok. Krzysztofa Karsznickiego działania prokuratury nie powinny być stymulowane doraźnymi działaniami rządu, który jest zawsze emanacją aktualnego układu politycznego. Natomiast roczne sprawozdanie prokuratora generalnego  powinno być przedstawiane Sejmowi, a nie premierowi rządu, jak jest obecnie.
Na pytanie posłanki Krystyny Pawłowicz, jak sobie prok. Hernand wyobraża sobie większą niezawisłość prokuratury, postulat nie wpisany do konstytucji - kandydat odpowiedział, że to w jego rozumieniu - ściślejsza współpraca z rządem. Dodał też, że potrzebna jest autonomia finansowa PG.

  Lidia Mazowiecka
 
Prokuratura w Polsce (1918-2014)

Presiż i wizerunek prokuratury, przecieki
Prok. Krzysztof Karsznicki chciałby prokuraturę podnieść z kolan. Uważa, że obecnie prokuratura cierpi na brak przywództwa, gdy tymczasem przestępczość zorganizowana ma dostatek przywództwa ( to jeden z siedmiu grzechów głównych PG). - Prokuratura potrzebuje klarownego wizerunku, a nie przebierania w kostium, potrzebuje prawdy, a nie faktów - dodał prok. Karsznicki.
- Jest kryzys zaufania do prokuratorów - stwierdził prok. Wójcik i trzeba tę sytuację zmienić - uważa prok. Wójcik.
Prokurator Korneluk także deklarował "chciałbym odbudować wizerunek prokuratury i prestiż w oczach społeczeństwa".
Na pytanie sędziego Wiesława Johanna, co prok. Krzysztof Wójcik rozumie pod pojęciem prawa do informacji o poszczególnych postępowaniach kandydat stwierdził, że do momentu postawienia zarzutów prokurator musi zachować ścisłą tajemnicę. Potem musi oskarżonemu dowody przedstawić.  - Musimy dbać, by nie było przecieków do prasy, ale nie mamy wpływu na to, co przykaże strona - podkreślił. 

Największe zagrożenia
Sędzia Waldemar Żurek zadawał wszystkim kandydatom pytania o najbardziej palące problemy do rozwiązania i zagrożenie przestępczością.
Wszyscy kandydaci mówili o narastającej fali przestępstw gospodarczych, popełnianych przez internet. 
Prok. Hernand mówił, że najgroźniejsze są przestępstwa przeciwko skarbowi państwa i oszustwa związane z wyłudzeniem VAT-u. Wynoszą one  ok. 40 mln zł strat rocznie.
Prok. Korneluk wskazał także na przestępstwa z nienawiści - syndrom europejski.
- Spore zagrożenie wiąże się z terroryzmem w tym - cyber-terroryzmem, a także z handlem ludźmi - zaznaczył prok. Wójcik.

Tajne obrady i ogłoszenie
Po godz. 15 - ma się zacząć druga - zamknięta dla publiczności, część posiedzenia KRS z dyskusją i głosowaniem. Tam zapadnie uchwała o zgłoszeniu prezydentowi kandydata na stanowisko prokuratora generalnego. Jej treść zostanie podana do publicznej wiadomości przez przewodniczącego Rady, po zapoznaniu się z treścią uchwały przez prezydenta.
Za tydzień - 13 października - odbędzie się natomiast publiczne wysłuchanie trzech kandydatów, którzy zgłosili się na konkursu na nowego PG do Krajowej Rady Prokuratury. Do konkursu przed KRP staną: Andrzej Biernaczyk z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim oraz prokuratorzy Prokuratury Generalnej Irena L. Łozowicka i Andrzej Janecki.
Nowego prokuratora generalnego powołuje prezydent nie później niż w ciągu trzech miesięcy przed upływem kadencji dotychczasowego szefa prokuratury spośród kandydatów zgłoszonych przez KRS i KRP. Kadencja obecnego szefa prokuratury Andrzeja Seremeta upływa z końcem marca 2016 r.