Oskarżonym grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Z ustaleń śledczych wynika, że w lipcu 2010 roku 23-latek przyjęty został w jednym z łódzkich szpitali, gdzie poddany został zabiegowi plastycznemu prostowania przegrody nosa. Kilkadziesiąt minut po operacji nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia, wezwany został zespół ratowniczy. Mimo podjętych prób ratowania życia, pacjent zmarł.

Dyrekcja placówki powiadomiła o śmierci pacjenta prokuraturę. W sprawie wszczęte zostało śledztwo. Z opinii wydanej po przeprowadzeniu sądowo-lekarskiej sekcji zwłok, wynika, że do zgonu mężczyzny doprowadziła "ostra niewydolność oddechowa spowodowana masywną aspiracją krwi do płuc".

W sprawie przesłuchano licznych świadków, zabezpieczono niezbędną dokumentację medyczną, a następnie zasięgnięto opinii specjalistów z Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie, aby ocenili prawidłowość działania służb medycznych. Jak wynika z opinii biegłych, w trakcie i po zakończeniu zabiegu nie zapewniono zabezpieczenia krwawienia (hemostazy), co należy traktować, jako niezachowanie należytej staranności i ocenić w kategoriach błędu medycznego. Nie została oznaczona również grupa krwi pacjenta.
 

Kolejną nieprawidłowością było umieszczenie pacjenta, bezpośrednio po przebudzeniu w znieczuleniu ogólnym, w ogólnej sali chorych. Zgodnie z obowiązującymi zasadami postępowania anestezjologicznego chory winien zostać umieszczony w sali wybudzeniowej, do czasu ustąpienia działania środków użytych przy znieczuleniu, uzyskania pełnej sprawności i braku powikłań. Powinien być też pod stałą opieką wykwalifikowanej pielęgniarki anestezjologicznej, a w razie potrzeby - anestezjologa, a jego czynności życiowe winny być monitorowane.

Na oddziale chirurgii plastycznej nie było sal pooperacyjnych, co nie pozwalało na objęcie pacjenta właściwą opieką i stworzyło zagrożenie dla jego życia.

W oparciu o dokonane ustalenia, ówczesny ordynator oddziału chirurgii plastycznej i ordynator anestezjologii i intensywnej terapii oskarżeni zostali o narażenie 23-latka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Natomiast lekarz przeprowadzający zabieg, o nieumyślne spowodowanie śmierci młodego mężczyzny. (pap)
 
 
LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia jest największą na rynku bazą elektronicznych wersji książek z zakresu ochrony zdrowia. Zawiera ponad 100 książek z zakresu prawa ochrony zdrowia, zarządzania oraz rachunkowości w ochronie zdrowia. 
 
Szczegółowe informacje: www.profinfo.pl