Główny Inspektor Farmaceutyczny do końca września 2015 roku wydał 1300 decyzji sprzeciwiających się wywozowi . Leki, które miały trafić na eksport,  zostały skierowane przez hurtownie do polskich aptek, o czym świadczą sygnały z całego kraju. 

„Monitoring prowadzony przez wojewódzkich inspektorów wykazuje stopniową poprawę sytuacji. Można mówić o zróżnicowaniu terytorialnym –  problemy z dostępem do leków występują w zachodnich województwach przygranicznych. GIF intensyfikuje kontrole w hurtowniach w celu sprawdzenia stanu wdrożenia przepisów ustawy. Proces nasycenia produktami polskiego rynku nie został jeszcze zakończony, dlatego Minister Zdrowia nadal utrzymuje grupę produktów na tzw. liście deficytowej” – informuje komunikat ministerstwa.

Ministerstwo przyznaje, że próby wywozu leków i obchodzenia prawa mogą się powtarzać. 

Czytaj:  W aptekach brakuje leków >>>

„Rolą państwa jest skuteczne wychwytywanie prób nielegalnego wywozu. Inspekcja farmaceutyczna  odkryła i zwalcza kolejne schematy działania, których zasięg jest jednak mniejszy od wywozu przez hurtownie w ramach tzw. „odwróconego łańcucha”. W wyniku wspólnych akcji poprawiło się  współdziałanie organów kontrolnych,  niezbędne są jednak zdecydowane działania prokuratury i sądownictwa aby skutecznie odstraszyć kolejnych nieuczciwych przedsiębiorców” – czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie resortu.

Według Ministerstwa trudności z zakupem leków w aptece związane są także między innymi z problemami w dystrybucji krajowej, wynikającymi z praktyk stosowanych przez producentów leków i największych hurtowni w Polsce. Ministerstwo przyznaje, że niektóre z modeli biznesowych utrudniają funkcjonowanie aptek, jednak ingerencja resortu zdrowia w ten obszar zostałaby potraktowana jako próba ograniczania swobody działalności gospodarczej. Przyczyną jest także niechęć właścicieli aptek do magazynowania drogich produktów,  których sprzedaż zagrożona jest dużym ryzykiem straty finansowej. W związku z tym nie w każdej aptece w Polsce pacjent może otrzymać pełen asortyment leków, na przykład leki specjalistyczne są zazwyczaj sprzedawane w pobliżu placówek specjalistycznych, w których lekarze je ordynują.
Przyczyną braku leków jest także niechęć pacjentów do stosowania leków – zamienników Ponadto stosowanie leków – zamienników ograniczane jest przez lekarską ordynację: „nie zamieniać”.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało też, że przygotowuje nowelizację ustawy o zawodzie farmaceuty, koncentrującej się wokół wdrożenia idei opieki farmaceutycznej. W założeniach ustawy mają  pojawić się zapisy, w których podstawowym mechanizmem konkurencyjności i będzie poziom obsługi pacjenta, a nie stosowanie dyskryminujących modeli biznesowych, wykluczających obecnie funkcjonujące placówki obrotu detalicznego lekami.

LEX Apteka to jedyny na rynku elektroniczny serwis dla właścicieli i kierowników aptek, który odpowiada na najważniejsze pytania z zakresu prawa farmaceutycznego dotyczącego aptek, prawa pracy w aptekach, marketingu i zarządzania, rynku leków oraz praw i ochrony klientów aptek. Serwis zapewni każdemu farmaceucie codzienny dostęp do czytelnych i jasnych informacji i interpretacji prawa między innymi z zakresu: zasad wydawania recept, dystrybucji leków, sposobów na zwiększenie sprzedaży w aptece, narzędzi marketingowo – reklamowych oraz sprzedażowych jakie można wykorzystywać w aptece. 

Więcej informacji: www.lex.produkty.pl