Opłata legalizacyjna bez tajemnic

Budownictwo

Nałożenie przez organ nadzoru budowlanego opłaty legalizacyjnej prowadzi do powstania skonkretyzowanej niepodatkowej należności Skarbu Państwa mającej charakter dobrowolnie uiszczanego świadczenia...

07.09.2015

Zapijanie stresu jest dla pracownika zgubne w skutkach

Pracownica, która z obawy przed wynikami badań na nowotwór wypije lampkę wina i przyjdzie po niej do pracy, musi się liczyć z negatywnymi konsekwencjami. Taki wniosek płynie z wyroku SN z 9 lipca...

07.09.2015

MS tworzy radę pomocy i edukacji prawnej

Minister sprawiedliwości zdecydował o powołaniu Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej. Organizacje pozarządowe mogą już zgłaszać swoich kandydatów do niej.

06.09.2015

RPO: ustawa nie chroni absolwentów na praktykach

Obowiązująca obecnie ustawa o praktykach absolwenckich nie zapewnia ich uczestnikom dostatecznej ochrony twierdzi rzecznik praw obywatelskich. I podkreśla, że ta regulacja nie zwiększa szans młodych...

06.09.2015

KIO oddaliła odwołania w przetargu na budowę S7

Zamówienia publiczne

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła dwa odwołania od rozstrzygnięcia przetargu na budowę drogi S7 z Gdańska do Elbląga. Inwestycja, której wartość opiewa na kwotę ponad 3,2 mld zł, ma być gotowa pod...

06.09.2015

Nie będzie referendum 25 października

Senat w piątek nie wyraził zgody na zarządzenie ogólnokrajowego referendum 25 października, które miałoby być przeprowadzone jednocześnie z wyborami parlamentarnymi. Wniosek o przeprowadzenie takiego...

05.09.2015