Zasiłek dla bezrobotnych to nie świadczenie przedemerytalne

Emerytury i renty Prawo pracy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie zamierza wydłużać okresu przyznawania zasiłków dla osób bezrobotnych po 60. roku życia. Bo 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn to wiek, którego ukończenie uprawnia do emerytury. Do niego i możliwości nabycia prawa do emerytury dostosowane są przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

29.07.2022

Szpitale nie zapłacą minimalnego CIT – Ministerstwo Finansów precyzuje przepisy

Finansowanie zdrowia

Podatnicy osiągający większość przychodów w związku ze świadczeniem usług ochrony zdrowia zostaną zwolnieni z płacenia tzw. podatku od strat, czyli minimalnego CIT. O wprowadzenie takiego rozwiązania postulowała branża. W innym wypadku szpitalom działającym w formie spółek groziła utrata płynności finansowej i wzrost zadłużenia. Ministerstwo Finansów wsłuchało się w te głosy.

29.07.2022

Weź wakacje kredytowe, spłać kapitał i zapłać mniejsze odsetki

Prawo cywilne Rynek i konsument Finanse

Już dziś złotówkowicze mogą złożyć wniosek o wakacje kredytowe. Komisja Nadzoru Finansowego zachęca, aby tak zaoszczędzone środki, wykorzystać do zredukowania swojego zadłużenia, czyli nadpłacenia kredytu. To się najbardziej opłaca tym, których umowa trwa dłużej niż 3 lata. W ich przypadku bank nie może pobrać rekompensaty za wcześniejszą spłatę.

29.07.2022

Wynagrodzenia sędziów i referendarzy - w nowym roku planowane zgodnie z ustawą

Wymiar sprawiedliwości

Związki zawodowe pracowników sądów i prokuratur już postulują, by w 2023 r. nastąpił wzrost ich wynagrodzeń o 20 proc. O przyszły budżet i swoje wynagrodzenia obawiają się też m.in. sędziowie i referendarze. Ministerstwo Sprawiedliwości pytane przez Prawo.pl zapewnia jednak, że podczas prac nad przyszłorocznym budżetem naliczanie wynagrodzeń dla sędziów, referendarzy, asesorów oraz uposażeń sędziów w stanie spoczynku i ich rodzin, odbywa się zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

29.07.2022

Sądy utknęły na testach bezstronności - problemy ze stosowaniem i pouczaniem stron

Wymiar sprawiedliwości

Chaos, tak w skrócie można opisać to, co dzieje się w sądach, w związku z przepisem umożliwiającym zbadanie bezstronności sędziego. Nowe narzędzie już "wyczyściło" wokandy w Sądzie Najwyższym, a w sądach powszechnych trwa analiza, czy i jak pouczać strony. Adwokaci i radcy prawni gorączkowo przygotowują wnioski dotyczące starych spraw, bo na ich złożenie - zgodnie z przepisem przejściowym - mieli 14 dni od wejścia w życie zmian, więc tylko do 29 lipca.

29.07.2022

Miasta wskazują, co trzeba zmienić, aby wzmocnić ich dochody

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Polski Ład

Metropolie i miasta na prawach powiatu najdotkliwiej odczuły konsekwencje wprowadzanych od 2019 r. zmian w podatkach, w szczególności w PIT. Unia Metropolii Polskich i Związek Miast Polskich złożyły w Senacie program działań wzmacniających dochody JST. To m.in. podniesienie kwoty referencyjnej, zmiana zasad subwencji wyrównawczej, waloryzacja subwencji oświatowej, obniżenie do zera VAT za usługi transportu publicznego i za gospodarkę odpadami.

29.07.2022

Izolacja chorych na małpią ospę możliwa także w domu

Pacjent Opieka zdrowotna

Chory na małpią ospę, który nie wymaga hospitalizacji, będzie objęty obowiązkową izolacją w warunkach domowych. Takie same zasady będą dotyczyły osób zakażonych oraz podejrzanych o zakażenie lub zachorowanie - wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia. Resort wyjaśnia, że chce w ten sposób ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.

28.07.2022

Ustawa o dopłatach do węgla po preferencyjnej cenie już obowiązuje

Pomoc społeczna Rynek i konsument

Od dziś, 28 lipca gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie obywatele mogą teoretycznie kupić węgiel kamienny, brykiet lub pelet z węgla kamiennego po preferencyjnej cenie 996,60 zł brutto za tonę. Pod warunkiem, że źródło ciepła zgłosiły do ewidencji emisyjności. Ale uwaga: gospodarstwa, które skorzystają z tej opcji wykluczą się z dopłaty w wysokości 3 tys. zł, na podstawie ustawy, która procedowana jest w parlamencie.

28.07.2022

TK: Obrót gruntami to nie zawsze działalność gospodarcza

Ordynacja PIT

Sprzedaż gruntów może być biznesem, ale to zależy od konkretnych okoliczności - wskazuje Trybunał Konstytucyjny w wyroku. Sugeruje też, by przepisy o podatkowych skutkach takiej działalności interpretować na korzyść podatnika, gdy nie są jasne. Definicję działalności gospodarczej z ustawy o PIT sędziowie uznali za zgodną z Konstytucją.

28.07.2022

Szpital za pacjenta z Covid-19 ma otrzymać "premię" - zapowiada minister zdrowia

Finansowanie zdrowia Zarządzanie

Nie będzie dodatkowego finansowania grup zawodowych zajmujących się walką z Covid-19 - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Natomiast, jeżeli pacjent z Covid-19 będzie hospitalizowany, to szpital otrzyma "pewnego rodzaju premię". Rozdzieli ją następnie dyrektor według uznania i systemu motywacyjnego - zapowiedział minister.

28.07.2022

Student z Ukrainy nie zawsze musi nostryfikować dyplom

Zarządzanie oświatą

Studenci z Ukrainy, którzy chcą kontynuować studia, nie muszą nostryfikować dyplomów. Zainteresowane osoby mogą otrzymać pisemną informację o zagranicznym dyplomie, poziomie studiów i statusie uczelni w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej lub za pomocą specjalnego systemu - wyjaśnia MEiN.

28.07.2022

Wspólnoty mieszkaniowe na „Ciepłe Mieszkanie” muszą poczekać

Samorząd terytorialny Środowisko

Wspólnoty mieszkaniowe na razie nie skorzystają z programu „Ciepłe Mieszkanie.” NFOŚiGW wyjaśnia, że będzie to możliwe na jednym z kolejnych etapów programu. Termin wdrożenia takiego rozwiązania zostanie podany do publicznej wiadomości w trybie prac nad przygotowywaniem tej modyfikacji. Kiedy? Nie wiadomo.

28.07.2022

Obowiązują już dopłaty do węgla, mogą na nich skorzystać polskie kopalnie

Finanse publiczne Domowe finanse Prawo gospodarcze

W czwartek 28 lipca weszła w życie ustawa o dopłatach do węgla wprowadzająca ustawową cenę za tonę. I będzie obowiązywać, dopóki nie wejdzie w życie ustawa o 3 tysiącach złotych dodatku węglowego. To zaś oznacza, że w tym czasie każdy, kto ma licencję na obrót paliwami i zgłosi się do Zarządcy Rozliczeń, że chce uczestniczyć w programie dopłat, może liczyć na 1073 zł rekompensaty.

28.07.2022

Sprzedaż węgla: UOKiK sprawdza, czy nie doszło do zmowy cenowej

Ochrona konkurencji

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów niepokoi sytuacja na rynku węgla. Dlatego prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające. Chce sprawdzić mechanizmy dystrybucji i sposoby kształtowania cen, a także relacje pomiędzy podmiotami działającymi na tym rynku. Ma podejrzenia bowiem, że dochodzi praktyk ograniczających konkurencję, w tym do zmowy cenowej.

28.07.2022

Rząd wie, jak ustalić wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2023 r.

Domowe finanse Prawo pracy

Od 1 stycznia 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę ma wzrosnąć z obecnych 3010 zł do 3383 zł, a od dnia 1 lipca 2023 r. – do 3450 zł. Stawka godzinowa też wzrośnie dwukrotnie: od 1 stycznia 2023 r. – 22,10 zł, a od 1 lipca 2023 r. – 22,50 zł. Obecnie wynosi 19,70 zł. Rząd wpisał już projektowane rozporządzenie w tej sprawie do wykazu swoich prac legislacyjnych.

28.07.2022

Urządzenie do nieinwazyjnego usuwania raka mózgu trafi do szpitala w Olsztynie

Pacjent Opieka zdrowotna

Przy szpitalu uniwersyteckim w Olsztynie rozpoczęła się budowa Ośrodka Radiochirurgii Mózgu, Głowy i Szyi. Zostanie on wyposażony w mikroakcelerator liniowy ZAP X, który pozwala na wykonywanie precyzyjnych zabiegów chirurgicznych. – Urządzenie pozwoli nam utworzyć ośrodek unikalny nie tylko w Polsce, ale jeden z pierwszych tego typu na świecie – mówi prof. Sergiusz Nawrocki, prorektor ds. Collegium Medicum UWM. Pierwsi pacjenci trafią do placówki wiosną przyszłego roku.

28.07.2022

Fizyka na UW w pierwszej setce światowych rankingów

Uniwersytet Warszawski jest w tym roku w pierwszej setce najlepszych uczelni świata w kategorii fizyka, a Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego uplasowała się na pozycji między 101-150 w dziedzinie weterynarii. Pełna lista 1 800 uczelni z całego świata - z podziałem na kierunki studiów - została opublikowana na stronie rankingu szanghajskiego 2022 (GRAS).

28.07.2022

Zaproszenia dla cudzoziemców będą rejestrowane w procedurze uproszczonej

Administracja publiczna

Wpis zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń będzie dokonywany w uproszczonej procedurze administracyjnej. Wyłączy to możliwość żądania nowych dowodów w tych sprawach przez prowadzące je urzędy wojewódzkie. Nowe przepisy mogą w praktyce przyspieszyć załatwianie tych spraw.

28.07.2022

Co stało się w szkole, zostaje w szkole? – „karanie” uczniów kłopotliwe dla dyrektora

Zarządzanie oświatą

Wagary, pomazanie ławki, drobna kradzież – zamiast powiadamiać sąd rodzinny, dyrektor szkoły sam będzie mógł ukarać ucznia. Niekoniecznie będzie to jednak opcja dla niego korzystna – nakłada to na niego nowe obowiązki i potencjalnie naraża na konflikty z rodzicami uczniów, a w skrajnych przypadkach nawet na odpowiedzialność karną.

28.07.2022