KE przedstawiła wytyczne dot. unii energetycznej

Środowisko

Każdy z krajów UE będzie zobowiązany do przedstawienia szczegółowych planów pokazujących, jak będzie realizował projekt unii energetycznej. KE przyjęła w środę wytyczne w tej sprawie, w których duży...

19.11.2015

Dziś Sejm uchwali zmiany w ustawie o TK

Jeszcze w czwartek Sejm ma głosować nad nowelizacją ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa PiS, przewidującą m.in. ponowny wybór pięciu sędziów TK. PiS i klub Kukiz15 poprą projekt, pozostałe...

19.11.2015

Stypendia ministrów - adresaci, warunki, wysokość

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie. Wysokość...

19.11.2015

Stypendium socjalne - adresaci, warunki, wysokość

Prawo do ubiegania się o pomoc materialną przysługuje studentom uczelni publicznych i niepublicznych oraz studentom uczelni Kościoła Katolickiego oraz Prawosławnego Seminarium Duchownego w...

19.11.2015

Finanse publiczne – wszystkie przepisy w jednej publikacji

Samorząd terytorialny

Książka Finanse publiczne. Przepisy zawiera zbiór przepisów z zakresu prawa finansowego, w tym m.in. przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny...

19.11.2015