Za przyjęciem noweli głosowało 433 posłów, trzech było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Podstawową zmianą jest modyfikacja kryteriów stosowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA) w ocenie jakości kształcenia. Nowela zdejmuje z PKA obowiązki natury formalnej, kontrolnej, które przejdą na ministerstwo nauki.
Po zmianach uelastyczniony zostanie system przyznawania stypendiów i pomocy socjalnej. Nowe przepisy umożliwią przyznanie stypendium naukowego studentowi pierwszego roku - przesłanką do podjęcia takiej decyzji mają być osiągnięcia w nauce i nagrody zdobyte w konkursach. W noweli przewidziano też zmiany, które - przez proces ograniczenia biurokracji - mają przyspieszyć proces przyznawania kredytów studenckich.

 

Szefowie dyplomacji przedstawili polsko-niemiecki podręcznik historii>>

 

Dowiedz się więcej z książki
Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł