Brytyjskie władze deportują coraz więcej Polaków

Rośnie liczba Polaków wydalanych z Wielkiej Brytanii, zwłaszcza zaś byłych więźniów. Deportowani z tej grupy twierdzą, że po referendum w sprawie Brexitu zjawisko to nasiliło się - pisze Gazeta...

29.07.2016

Po zmianie prawa obrót ziemią prawie zamarł

Od maja ci, którzy nie są rolnikami, przestali kupować grunty. Agencja Nieruchomości Rolnych podaje, że do końca czerwca wpłynęło do niej tylko 915 wniosków o zgodę na nabycie nieruchomości.

29.07.2016

Kielce chcą zaciągnąć 104 mln zł kredytu

Finanse samorządów

104 mln zł kredytu przeznaczonego m. in. na wkład własny do inwestycji, które mają być realizowane dzięki środkom UE oraz na spłatę wcześniejszych zobowiązań, planuje zaciągnąć samorząd Kielc....

29.07.2016

Radom: Plac Jagielloński zostanie wyremontowany

Budownictwo

Tylko doraźny remont, a nie gruntowna przebudowa jak planowały władze Radomia czeka Plac Jagielloński. W PRL było to jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc, z górującym Pomnikiem Wdzięczności...

29.07.2016

Organizacja konkursu na dyrektora szkoły krok po kroku

Samorząd terytorialny

Przeprowadzenie konkursu na dyrektora szkoły lub placówki oraz powierzenie stanowiska wybranej w wyniku konkursu osobie należy do kompetencji wójta, burmistrza i prezydenta miasta, zarządu powiatu...

29.07.2016

Budynki przyjazne środowisku coraz popularniejsze

Budownictwo

W ubiegłym roku liczba budynków z zielonymi certyfikatami wzrosła o 44 proc. wynika z raportu Colliers International. Inwestorzy coraz chętniej decydują się na budownictwo przyjazne środowisku, bo...

29.07.2016

Grunty warszawskie wplątane w przepisy ustawy o TK

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 lipca br. w sprawie reprywatyzacji gruntów warszawskich oznacza, że miasto uzyska jasne przesłanki, w oparciu o które może odmówić przyznania użytkowania...

29.07.2016

Coraz mniej bezrobotnych, coraz mniej rąk do pracy

GUS potwierdza rekordowo niskie bezrobocie w czerwcu, które osiągnęło 8,8%, czyli najniższy poziom w historii. Jest już pewne, że ten rok okaże się dużo lepszy i bezrobocie może spaść do 7% we...

29.07.2016

ŚDM: pielgrzymi tłumnie odwiedzają Wadowice

Samorząd terytorialny

Uczestnicy Światowych Dni Młodzieży tłumnie odwiedzają Wadowice. Choć rodzinne miasto Jana Pawła II nie znalazło się w oficjalnym programie wizyty Franciszka, jego gospodarze wciąż mają nadzieję, że...

28.07.2016

Studenci z UWr na Spitsbergenie

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Ekologów pod opieką Profesora Bronisława Wojtunia z Katedry Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska właśnie wrócili z arktycznego Spitsbergenu, gdzie...

28.07.2016