CIT - najważniejsze zmiany w 2016 r.

Od nowego roku w ustawie o CIT zaczną obowiązywać liczne zmiany wprowadzone aż 11 różnymi ustawami zmieniającymi. Wśród nich są m.in. zmiany dotyczące: korekty przychodów i kosztów, ulg i zwolnień...

31.12.2015

Dokumenty bankowe potwierdzą zapłatę akcyzy

Minister finansów określił dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego lub opłaty paliwowej dla celów odnotowania zwolnienia zabezpieczenia generalnego obciążenia.

31.12.2015

Cztery mity na temat public relations

Doradca podatkowy

W usługach profesjonalnych skierowanych do klienta biznesowego public relations odgrywa bardzo istotną rolę, ale nadal jest niewystarczająco doceniany. Wynika to z mocno zakorzenionych mitów i...

31.12.2015

Czas na wybór metody ustalania różnic kursowych

Podatnik podatku dochodowego może ustalać różnice kursowe albo na podstawie przepisów podatkowych (tzw. metodą podatkową), albo na podstawie przepisów o rachunkowości (tzw. metodą bilansową).

31.12.2015

Lubelskie ma budżet na 2016 rok

Sejmik województwa lubelskiego przyjął w środę budżet na 2016 r. Zaplanowano w nim dochody w wysokości 1,061 mld zł, natomiast wydatki 1,083 mld zł. Ponad 508 mln zł przeznaczono na inwestycje.

31.12.2015

Nie będzie nowej ustawy zamówieniowej

Zamówienia publiczne

Rząd zdecydował, że dla wdrożenia unijnych dyrektyw wystarczy nowelizacja obowiązującego Prawa zamówień publicznych, która ma jedynie implementować to, co konieczne. Tym samym, prace nad nową ustawą...

31.12.2015

Pozew będzie zawierał informację o próbach mediacji

Od 1 stycznia 2016 r. pozwy muszą zawierać informację, czy strony podjęły próbę polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu. Zmiany wprowadza ustawa popularyzująca pozasądowe...

31.12.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski