Zagraniczni lekarze mogą wspomóc polskie szpitale

Szpitale coraz częściej są zmuszane do zamykania oddziałów z powodu braków kadrowych. Receptą na te problemy może być możliwość zatrudniania specjalistów zza wschodniej granicy – informuje Dziennik...

21.11.2016

Krajowy rejestr nowotworów wymaga zmian

Nowotwory złośliwe są drugą po chorobach układu krążenia przyczyną zgonów w Polsce. Mimo to nie ma aktualnej i wiarygodnej informacji o bezpieczeństwie i skuteczności leczenia tych chorób w...

21.11.2016

Odporne bakterie dużo groźniejsze niż AIDS

Przez najbliższe trzy dekady 10 mln ludzi rocznie będzie umierać na świecie z powodu błędnego stosowania leków przeciw zakażeniom bakteryjnym. Polska znajduje się w grupie państw, gdzie po takie...

21.11.2016

MŚ: Polska będzie gospodarzem COP24

Środowisko

W 2018 r. w Polsce odbędzie się globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej: 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) wraz z...

21.11.2016

W walce z niską emisją MŚ stawia na geotermię

Środowisko

Jednym ze skutecznych sposobów ograniczenia niskiej emisji w Polsce jest rozwój geotermii. Minister Jan Szyszko wskazuje, żenasze zasoby geotermalne są przebogate i mogą być podstawowym, odnawialnym...

21.11.2016