Najpierw RPO, teraz Izba Dyscyplinarna pyta o status sędziowskich rzeczników dyscyplinarnych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego postanowiła zwrócić się do Krajowej Rady Sądownictwa o przekazanie informacji w sprawie trybu powołania rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Zrobiła to na wniosek pełnomocników jednej z sędziów, której sprawę rozpatrywała, ale wcześniej o to samo do KRS wystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich.

21.01.2020

Rząd poprawia system zarządzania kryzysowego

Administracja publiczna

Wzmocnienie systemu zarządzania kryzysowego oraz zmiany w sposobie wyłaniania infrastruktury krytycznej, uwzględniający potrzeby lokalnych społeczności - przewiduje przyjęty we wtorek przez rząd projekt nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Nowe rozwiązania uwzględniają cele i wymogi Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności w tym obszarze - podkreślają autorzy projektu.

21.01.2020

NIK uderza w KNF za aferę GetBack

Finanse

Instytucje państwowe, a w szczególności Komisja Nadzoru Finansowego, nie zapewniły skutecznej ochrony konsumentów przed niezgodną z prawem działalnością GetBacku oraz podmiotów oferujących i dystrybuujących jej papiery wartościowe. Ich działania były nieadekwatne do skali zagrożeń oraz nie w pełni rzetelne - tak uważa Najwyższa Izba Kontroli.

21.01.2020

FPP i CALPE: Rekordowy wzrost składek płaconych przez przedsiębiorców w 2020 roku

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

Aż 1431,48 zł – tyle łącznie zapłacą od lutego 2020 r. indywidualni przedsiębiorcy nie korzystający z preferencji takich jak „ulga na start” lub „mały ZUS plus”. To największy wzrost składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w ujęciu kwotowym od 11 lat.

21.01.2020

MF przestrzega przed mailami o wszczęciu kontroli

Ordynacja Doradca podatkowy

Ostrzegamy przed fałszywymi wiadomościami e-mail na temat wszczęcia kontroli przez urząd skarbowy. Tego typu wiadomości są fałszywe i nie zostały wysłane z serwerów Krajowej Administracji Skarbowej i Ministerstwa Finansów – przestrzegł w poniedziałek resort finansów.

21.01.2020

Kolejna zmowa przetargowa wykryta przez UOKiK

Zamówienia publiczne Budownictwo Ochrona konkurencji

Dwaj przedsiębiorcy mogli ustalać swoje oferty w przetargach na usługi remontowo-budowlane w Warszawie i Lublinie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko dwóm przedsiębiorcom z województwa mazowieckiego: Bioforma z Grabianowa i PHU Magnum z Siedlec.

21.01.2020

Stosowanie klasyfikacji statystycznej ciągle pełne niejasności

Ordynacja VAT Doradca podatkowy

NSA odmówił w poniedziałek podjęcia uchwały odpowiadającej na pytanie, czy wskazana przez składającego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej klasyfikacja statystyczna (PKWiU) stanowi element stanu faktycznego, a w konsekwencji, czy organ interpretacyjny związany jest powołaną klasyfikacją.

21.01.2020

WSA: Prezes UODO nie może blokować ujawnienia list poparcia do KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości RODO

Postanowienie zabezpieczające Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakazujące Kancelarii Sejmu powstrzymanie się z upublicznieniem list poparcia do KRS, nie ma zastosowania do sądów - stwierdził 20 stycznia br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. We wtorek 21 stycznia Kancelaria Sejmu odmówiła sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi dostępu do tych list.

21.01.2020

Gowin: W czwartek odrzucimy senackie weto wobec nowelizacji ustaw sądowych

Wymiar sprawiedliwości

Senat w zeszłym tygodniu odrzucił w całości nowelizację ustaw sądowych rozszerzających odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów. O dalszym losie nowelizacji ma zdecydować w czwartkowym głosowaniu Sejm. Minister Gowin zapowiedział, że większość sejmowa odrzuci sprzeciw Senatu i nowelizacja trafi na biurko prezydenta.

21.01.2020

Izba Dyscyplinarna może obniżyć wynagrodzenia zawieszonym sędziom

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

We wtorek 21 stycznia br. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego rozpatrzy dwie sprawy dyscyplinarne sędziów, którzy podważyli status prawny asesora sądowego oraz zadali pytanie prejudycjalne. Grozi im postępowanie karne. Izba ma zdecydować, czy sędziów zawieszać w czynnościach i obniżyć im wynagrodzenia na czas zawieszenia.

21.01.2020

Paragon z NIP-em nie zawsze zastąpi fakturę

VAT

Od stycznia 2020 roku faktury można wystawiać tylko do paragonów z NIP. Przepisy są jednak nieprecyzyjne. Wątpliwości dotyczą m.in. przypadków sprzedaży do 450 złotych. Część sprzedawców uważa, że taki paragon stanowi fakturę uproszczoną i odmawia wystawienia do niego zwykłej faktury.

21.01.2020

Europejska płaca minimalna nie "ozłoci” polskich pracowników

Prawo pracy Małe i średnie firmy Finanse Prawo unijne

Komisja Europejska rozpoczęła prace nad europejską płacą minimalną. Jej poziom miałby być różny w każdym państwie, ale nie mógłby być niższy niż 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w tym kraju. Zdaniem ekspertów, to rozsądne rozwiązanie. Jego zaletą jest zasada ustalania poziomu płacy, która byłaby jednocześnie mechanizmem jej waloryzacji, w oderwaniu od polityki.

21.01.2020

Adwokatura zmienia zasady doskonalenia zawodowego

Prawnicy

Aplikanci bez obowiązku doskonalenia zawodowego w roku, w którym zdają egzamin, możliwość zdobywania punktów w szkoleniach organizowanych w innych niż rodzima okręgowych radach adwokackich i większe zróżnicowanie punktacji - to główne kwestie, które zostały doregulowane w zakresie doskonalenia zawodowego adwokatów.

21.01.2020

Szpitale naszpikowane aparaturą - konieczny inżynier medyczny

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

W szpitalach jest coraz więcej aparatury. Lecznice w krajach europejskich i USA wprowadzają całodobowe dyżury inżyniera medycznego, który odpowiada za bezpieczeństwo pacjentów w przypadku jej wykorzystania czy awarii. Resort zdrowia podkreśla, że przepisy do niektórych świadczeń już wymagają obecności takich specjalistów, ale nie myślą o powszechnym obowiązku ich zatrudniania.

21.01.2020

Sędzia Juszczyszyn - jednak z delegacją na wyjazd do Warszawy

Wymiar sprawiedliwości

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Krzysztof Krygielski wydał zarządzenie o wystawieniu sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi delegacji podróży służbowej do Warszawy. Wcześniej nie zgodził się na nią prezes tego sądu Maciej Nawacki. Sędzia ma w Kancelarii Sejmu dokonać oględzin zgłoszeń oraz list osób popierających kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa.

20.01.2020

Nowi sędziowie Izby Cywilnej SN nie będą oceniać swojego statusu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy wyłączył siedmioro sędziów Izby Cywilnej, powołanych na podstawie rekomendacji nowej KRS, z wyznaczonego na 23 stycznia posiedzenia trzech Izb SN w sprawie sędziów wyłonionych przez nowy skład Krajowej Rady Sądownictwa. Zdaniem SN orzekaliby oni we własnej sprawie.

20.01.2020

Uchwały krajobrazowe mają usunąć chaos reklam, bo męczy, zasłania i zagraża

Samorząd terytorialny Środowisko

Coraz więcej miast decyduje się na porządkowanie na ich terenie reklam, które zasłaniają zabytki, wpływają negatywnie na mieszkańców i turystów, a także stwarzają zagrożenie na drogach. Procedury prac nad uchwałami krajobrazowymi trwają lata, najtrudniejsze jest pogodzenie oczekiwań mieszkańców i przedsiębiorców co do ładu przestrzennego.

20.01.2020

Dyscyplinarki sędziowskie - pod koniec stycznia spotkanie szefa MSZ i wiceszefowej KE

Wymiar sprawiedliwości

W poniedziałek, 20 stycznia, minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz spotkał się w Brukseli z wiceszefową Komisji Europejskiej ds. wartości Vierą Jourovą. Temat to sytuacja w polskim sądownictwa, m.in. w kontekście noweli dyscyplinującej sędziów. Czaputowicz powiedział, że spotkanie było kurtuazyjne, a dłuższe rozmowy odbędą się w Polsce.

20.01.2020

Prokuratura sprawdzi rzecznika dyscyplinarnego z Uniwersytetu Śląskiego

Szkolnictwo wyższe

Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w ramach postępowania dyscyplinarnego prof. Ewy Budzyńskiej. Wykładowczyni Uniwersytetu Śląskiego wywołała kontrowersje swoją wypowiedzią na temat tradycyjnej rodziny. W związku z reakcją części studentów wobec jej wypowiedzi na wykładach, rzecznik dyscyplinarny uczelni wszczął postępowanie.

20.01.2020

Najwyższa Izba Kontroli oceniła działania skarbówki

Ordynacja Doradca podatkowy

Przeprowadzenie reformy administracji celno-skarbowej w Polsce było celowe – stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli. Zdaniem Izby, dzięki skonsolidowaniu służb celnych i skarbowych stworzono warunki do poprawy efektywności całego systemu poboru danin publicznych. Największe zastrzeżenia NIK budzi zaś obszar szeroko rozumianych spraw kadrowych.

20.01.2020