Pełnomocnictwa u radców prawnych i doradców podatkowych wciąż problemem

Prawnicy Doradca podatkowy Poprawmy prawo

Obowiązujące prawo na to nie pozwala, ale radca prawny zdecydowanie powinien mieć możliwość udzielenia substytucji doradcy podatkowemu, a doradca podatkowy powinien móc udzielić substytucji prawnikowi zagranicznemu. To jeden z postulatów, jakie trafiają do redakcji Prawo.pl w ramach trwającej właśnie akcji „Poprawmy prawo”. Niespójność w przepisach korporacyjnych powoduje problemy.

05.12.2022

Przepisy o algorytmach oceniających pracę poczekają na unijną dyrektywę

Prawo pracy Prawo unijne

Sejm nie rozpoczął jeszcze prac nad przepisami, które mają zobowiązać pracodawców do udzielania informacji dotyczących m.in. parametrów, na których opierają się algorytmy lub systemy sztucznej inteligencji, które wpływają na podejmowanie decyzji, a które mogą mieć wpływ na warunki pracy i płacy, a już pojawiły się naciski na posłów, by tych przepisów nie uchwalać.

05.12.2022

Prezes PiS chce ograniczenia władzy samorządów

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

W Polsce skonstruowano taki system, że nadzór nad samorządami jest słaby i powierzony sądom - powiedział w sobotę w Zielonej Górze prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Stwierdził, że w innych krajach nadzór władzy centralnej nad samorządem jest większy. I dodał, że wielkim zadaniem kierowanej przez niego partii jest, aby to zmienić.

04.12.2022

Są instrumenty do walki z korupcją w piłce nożnej

Prawo karne Prawo gospodarcze

Polski Związek Piłki Nożnej zawiesił niedawno dwóch zawodników w ramach postępowania dotyczącego ustawiania meczów. Niebawem może dojść do kolejnych decyzji dyscyplinarnych. PZPN prowadzi postępowanie związane z doniesieniami o ustawianiu meczów w III lidze. A CBA zatrzymało 2 grudnia kolejną osobę w śledztwie dotyczącym wyrządzenia szkody PZPN w wysokości miliona złotych. W tym wypadku trzeba zastosować przepisy karne wynikające z ustawy o sporcie - mówią prawnicy.

04.12.2022

Ograniczone godziny pracy fizjoterapeuty w podmiocie leczniczym

Prawo pracy BHP Zawody medyczne

Czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym, a zatem m.in. fizjoterapeutów, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Ale w przypadku świadczenia pracy w pracowni fizykoterapii czas pracy wynosi 5 godz. na dobę.

04.12.2022

Szkoła szkole nierówna przy zaliczaniu praktycznej nauki zawodu do stażu pracy

Szkoła i uczeń Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Absolwenci szkół zawodowych walczą o zaliczanie okresu nauki w nich jako stażu pracy. Zdaniem prawników, to efekt tego, że szkolnictwo zawodowe odbywało się w różnych formach i różnymi ścieżkami można też było zdobyć kwalifikacje zawodowe, przez co są odmienności co do sytuacji prawnej i stażu ubezpieczeniowego poszczególnych osób. Rząd nie zamierza jednak zmieniać prawa z uwagi na skutki finansowe.

03.12.2022

Prawo jazdy do wymiany, ale orzeczenie lekarskie dla kierowcy - ważne

Opieka zdrowotna

Bezterminowe prawa jazdy przestaną obowiązywać najpóźniej do 2033 roku. Oznacza to, że każdy posiadacz takiego dokumentu, będzie zobowiązany do jego wymiany – same uprawnienia, w tym badania lekarskie, pozostaną bezterminowe. Badanie jest obligatoryjne jedynie dla kierowców, którzy otrzymali terminowe uprawnienia do kierowania pojazdami ze względu na uszczerbek na zdrowiu. 

03.12.2022

Warszawska izba adwokacka nagrodzona za obronę praw człowieka

Prawnicy

Izba Adwokacka w Warszawie została uhonorowana specjalną nagrodą Ludovic Trarieux International Human Rights Prize za rok 2022 – jedną z najbardziej prestiżowych nagród międzynarodowych przyznawanych obrońcom praw człowieka i organizacjom stojącym na ich straży. Uhonorowany został też irański prawnik, który za swoją działalność na rzecz praw człowieka został skazany na 30 lat więzienia i 111 batów.

03.12.2022

Osadzony w tygodniu zadzwoni do bliskich tylko raz - prezes NRA interweniuje

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Zgodnie z nowelą Kodeksu karnego wykonawczego skazany pozbawiony wolności może co najmniej raz w tygodniu, w terminach wskazanych przez dany zakład karny lub areszt, korzystać z samoinkasującego aparatu telefonicznego do kontaktu ze światem zewnętrznym, w tym z rodziną. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor placówki może zgodzić się na telefony poza tymi terminami.

03.12.2022

Lekarzy przybywa, ale miejsc na specjalizacjach za mało

Zawody medyczne

Pierwszy raz od lat w jesiennym naborze na szkolenia specjalizacyjne było mniej miejsc rezydenckich, niż lekarzy kończących staż. Zabrakło ich w onkologii, hematologii dziecięcej i chirurgii onkologicznej, czyli w obszarach zapotrzebowania na kadrę medyczną. Miejsca nie dostało półtora tysiąca lekarzy. To wyzwanie na teraz i przyszłość, bo w tym roku studia medyczne zaczęła rekordowa liczba osób.

03.12.2022

Sądy pozwalają przelać rodzinną darowiznę na inne konto, ministerstwo nie

Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn Poprawmy prawo

Skarbówka, mimo sprzeciwu sądów, uznaje, że przelanie gotówki tytułem darowizny bezpośrednio na rachunek sprzedającego mieszkanie, zamiast na konto syna, który jest jego nabywcą, nie uprawnia do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Również w opublikowanej właśnie broszurze informacyjnej Ministerstwo Finansów podkreśla wymóg przekazania darowizny na konto obdarowanego.

03.12.2022

Teatrom i muzeom niełatwo będzie zmniejszyć o 10 procent pobór prądu

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Teatry i muzea już w grudniu będą musiały się wykazać dziesięcioprocentową oszczędnością prądu. W wielu przypadkach będzie to trudne do wykonania, bo najbliższe tygodnie są już od dawna zaplanowane na koncerty, spektakle i inne imprezy. Prezes URE może nakładać kary za niedopełnienie tego obowiązku, ale może od nich odstąpić w uzasadnionych przypadkach.

03.12.2022

Kulawy system pomocy dzikim zwierzętom po wypadkach

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

W razie wypadku z udziałem zwierzęcia, kierowca powinien powiadomić o konieczności pomocy odpowiednie służby. To, czy muszą one udzielić pomocy zwierzęciu i kto za tę pomoc musi zapłacić, jest już dyskusyjne. Spory budzi też, czy ochrona zwierząt pochodzących z wypadków jest zadaniem własnym gminy. Organizacje społeczne biorą sprawy we własne ręce.

03.12.2022

Senat przeciwko inwigilacji i podsłuchom prowadzonym przez służby

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Komisja Nadzwyczajna do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Polsce, 2 grudnia 2022 r. wysłuchała ekspertów w zakresie oceny kontroli nad służbami specjalnymi. Rozważano powołanie niezależnej instytucji kontrolującej służby oraz przyznanie jednostkom prawa do informacji o podsłuchach. Dyskutanci chcieli też zwiększenia uprawnień komisji ds. służb.

02.12.2022

RPO pyta 36 samorządów, kiedy uchylą uchwały anty-LGBT

Samorząd terytorialny

Choć NSA potwierdził, że samorządowe uchwały „anty-LGBT" podjęto bez podstawy prawnej i są nieważne z powodu rażącego naruszenia prawa, to nadal takie akty obowiązują w 24 gminach i 12 powiatach. RPO wystąpił do tych samorządów o ich uchylenie wskazując, że narażają mieszkańców nie tylko na nierówne traktowanie, ale i utratę finansowego wsparcia ze środków unijnych.

02.12.2022

Czy wyrok SOKiK w sprawie Santander Bank Polska zmieni sytuację frankowiczów?

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów orzekł, że Santander Bank Polska S.A. miał prawo w przypadku frankowicza ustalać kurs franka na podstawie własnych tabel kursowych i jako źródło kursów wskazywać serwis Reuters. Kredytobiorcy nie muszą się jednak obawiać tego orzeczenia. Większość sądów rozstrzyga inaczej. Nawet jeżeli aneksy do ich umów zawierały zapisy, o których orzekał SOKiK.

02.12.2022

Polacy mają problemy psychiczne - za mało zarabiają i są przeciążeni pracą

Prawo pracy BHP

Wśród Polaków, którzy zmagali się z problemami psychicznymi, prawie połowa (45 proc.) przyznała, że pracuje w niepewnych warunkach. 40 proc. badanych przyznało, że warunki, w których pracują, negatywnie odbijają się na ich zdrowiu psychicznym. Wśród ankietowanych z problemami ze zdrowiem psychicznym, aż 63 proc. sądzi, że praca ma na nie negatywny wpływ.

02.12.2022

Mimo rządowego wsparcia pustostanów raczej nie ubędzie

Samorząd terytorialny Nieruchomości

Z danych GUS wynika, że blisko 12 proc. mieszkań w Polsce to pustostany. Ponad 60 proc. z nich to lokale komunalne, bardzo często w złym stanie. Choć rząd informuje o kolejnych programach wsparcia i ułatwieniach prawnych w zagospodarowaniu pustostanów, ich liczba nie maleje. Samorządowcy i prawnicy wskazują, że problemem są nie tylko pieniądze.

02.12.2022

TSUE: Od każdej opóźnionej płatności należą się rekompensaty za dochodzenie roszczeń

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze Prawo unijne

Gdy dłużnik opóźnia się z zapłatą za dostawy, to wierzycielowi należy się, oprócz odsetek, także rekompensata za koszty dochodzenia należności. I to za każdy brak płatności w odniesieniu do konkretnej dostawy, a nie tylko raz od umowy obejmującej wiele dostaw. Tak zinterpretował unijne przepisy Trybunał Sprawiedliwości UE.

02.12.2022