W tym roku ma powstać Krajowy Zasób Nieruchomości

W ciągu dwóch miesięcy zakończymy prace nad Krajowym Zasobem Nieruchomości, który będzie gromadził grunty Skarbu Państwa przeznaczane na cele mieszkaniowe - powiedział wiceminister infrastruktury...

24.05.2017

Radom: jest plan naprawczy dla szpitala

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny z Radomia ma plan naprawczy, który przewiduje efektywniejsze wykorzystanie zasobów infrastrukturalnych i kadrowych, racjonalizację wydatków i dostosowanie liczby...

24.05.2017

Biedronka przesuwa urlopy?

Dwutygodniowe urlopy w okresie letnim, jakie przysługują pracownikom sieci sklepów Biedronka zostały przez pracodawcę przesunięte na późniejszy okres. Powodem mają być problemy kadrowe - podaje...

24.05.2017

Ok. 150 osób pisało maturę z jęz. białoruskiego

Około 150 uczniów w Podlaskiem pisało w środę maturę z języka białoruskiego. To tradycja w szkołach z białoruskim językiem nauczania w Bielsku Podlaskim i Hajnówce, gdzie głównie uczą się uczniowie...

24.05.2017

20 uczniów chce zdawać maturę z języka kaszubskiego

20 uczniów - o trzech mniej niż w ubiegłym roku - zgłosiło chęć zdawania egzaminu maturalnego z języka kaszubskiego. Najwięcej - siedmiu - zadeklarowało chęć przystąpienia do egzaminu z tego języka w...

24.05.2017

Łódź: 15 mln zł kary za nielegalną wycinkę

Samorząd terytorialny

Blisko 15 mln zł za nielegalne wycięcie około 140 dorosłych drzew - taką karę nałożył łódzki magistrat na właściciela terenu między rzekami Jasień a Olechówką. Zdaniem urzędników, o ścięciu drzew na...

24.05.2017

RPO pyta MEN, czy nauczyciele nie stracą pracy

Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do minister edukacji narodowej o przedstawienie aktualnej oceny zagrożeń związanych z utratą zatrudnienia przez nauczycieli w związku z przeprowadzaną reformą...

24.05.2017

Perfekcyjne CV pracownika IT

CV jest wizytówką kandydata, która decyduje o jego udziale w procesie rekrutacji. Dotyczy to również specjalistów IT, którzy mimo bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy, wciąż muszą konkurować o...

24.05.2017

Manifestacja emerytów górniczych w Warszawie

Jeżeli w ciągu najbliższego miesiąca Sejm nie podejmie prac nad rozwiązaniem problemu deputatów węglowych dla emerytów górniczych, na przełomie czerwca i lipca emeryci będą demonstrować w Warszawie -...

24.05.2017