SN ogranicza wypłaty odszkodowań z dekretu Bieruta

Źródłem szkody nie jest decyzja wydana z naruszeniem prawa, zezwalająca na sprzedaż lokali, nawet gdy stwierdzono nieważność decyzji o odmowie ustanowienia użytkowania wieczystego na rzecz byłego...

30.03.2018

Tylko jedna dotacja na przedszkolaka

Gmina nie wypłaci kilku dotacji na przedszkolaka, który uczęszcza do więcej niż jednej placówki. Ma to zapobiegać nadużyciom, ale może też utrudnić życie rozwiedzionym rodzicom, którzy dzielą opiekę...

30.03.2018

Po specustawie mieszkaniowej tylko korupcja i chaos

Tak korupcjogennego prawa w tym kraju jeszcze nie było. Przewidywalne skutki to chaos przestrzenny i zakłócenia w finansowaniu rynku nieruchomości ostrzegają eksperci. I apelują o przywrócenie rangi...

30.03.2018

Przedsiębiorcy narzekają na podatki

Jedną z głównych barier w prowadzeniu działalności gospodarczej są niejasne lub niespójne przepisy prawa podatkowego. Wskazało na nie 95 proc. przedsiębiorców, 52 proc. z nich dodatkowo spodziewa się...

30.03.2018

Toruńskie spotkania z prawem handlowym

Tylko do 9 kwietnia można zgłosić się na bezpłatną konferencję o zmianach w prawie handlowym. Jej patronem medialnym jest wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

30.03.2018

Dochody budżetu państwa rosną

W ciągu dwóch pierwszych miesięcy dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do tego samego roku w zeszłym roku o 1,1 proc wynika z komunikatu Ministerstwa Finansów.

30.03.2018

Jak zachować należytą staranność

Interes fiskalny państwa podlega ochronie do granic wyznaczonych zasadami konstytucyjnymi. I słusznie, wszak nic innego nie sprzyja bardziej realizacji tego interesu niż pewność i proporcjonalność w...

30.03.2018

Wiceszef KE przyjedzie rozmawiać o praworządności

Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej przyjedzie do Polski 9 kwietnia na rozmowy ws. praworządności. Wizyta ma być kontynuacją dialogu między polskimi władzami a Komisją w związku...

29.03.2018

Spraw w TK mniej, rozpatrywanie trwa dłużej

Rok 2017 wyjątkowo źle zapisał się w historii Trybunału Konstytucyjnego. Tylko 36 wyroków oraz 53 postanowienia wydane przez Trybunał w 2017 r. to czwarty od końca rezultat pod względem liczby...

29.03.2018

Nowelizacja ustawy o KRS może być jeszcze zmieniona

Jeśli I prezes SN Małgorzata Gersdorf nie zwołoła pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa, być może zajdzie wtedy potrzeba nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa tak, by można było...

29.03.2018

Prof. Załucki: szykuje się rewolucja w sukcesji firm

Dopiero najbliższe 10 - 20 lat pokaże, w jaki sposób realizowany będzie zarząd sukcesyjny - mówi prof. Mariusz Załucki, adwokat, kierownik Katedry Prawa Cywilnego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja...

29.03.2018