Polacy są coraz bardziej pewni swoich umiejętności zawodowych, ale wciąż co piąty w nie wątpi, co plasuje nas na przedostatnim miejscu wśród badanych państw europejskich. Jednocześnie jesteśmy jedynym krajem, w którym odnotowano większą pewność siebie wsród pracowników niż rok wcześniej (79 proc. vs. 75 proc. w 2017 r.). Tak wynika z badania „Okiem europejskich pracowników 2018”, opracowanego przez firmę ADP, które przeprowadzono wśród pracowników z 8 europejskich krajów.

83 proc. europejskich pracowników deklaruje pewność, że posiada umiejętności niezbędne do odniesienia sukcesu na swoim stanowisku. Wskaźnik ten stale spada (w porównaniu do 2016 już o 6 proc.).

– Polacy są coraz bardziej pewni swoich umiejętności zawodowych i pod względem tej pozytywnej dynamiki wyróżniają się na tle innych krajów europejskich. Warto jednak zauważyć, że wiara w siebie wśród Polaków jest nadal relatywnie słabsza niż wśród Hiszpanów czy Anglików. Mentalność polskich pracowników sukcesywnie się zmienia, coraz pewniej odnajdujemy się w biznesie – także tym największym związanym z nowymi technologiami, chętnie podnosimy swoje umiejętności, by skuteczniej rywalizować i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe – mówi Paweł Lazar, Country General Manager ADP Polska.

Spadek pewności siebie w zakresie umiejętności jest widoczny w większości badanych przez ADP krajów – zarówno u pracowników z Hiszpanii, którzy wierzą w siebie najsilniej (89 proc.) aż po pracowników holenderskich, którzy wierzą we własne siły najmniej (wiarę tę deklaruje 78 proc. badanych).

Płeć, wiek i znajomość nowych technologii wpływa na pewność siebie

Kobiety po raz kolejny wykazują mniejszą wiarę w swoje umiejętności niż mężczyźni (81 proc. vs 85 proc.), dodatkowo pracownicy tracą pewność siebie wraz z wiekiem. Osoby w wieku 45-54 lat wykazują najniższy poziom wiary w swoje umiejętności (79 proc.), podczas gdy w grupie osób w wieku od 16 do 24 lat przekonanie o swoich umiejętnościach wykazuje aż 86 proc. Może to być związane z tym, że osoby te kontynuują edukację lub właśnie ją ukończyły i są z reguły – choć nie zawsze – lepiej zaznajomione z nowymi technologiami i bardziej otwarte na nowe sposoby pracy. Specjaliści sektora informatycznego i telekomunikacyjnego po raz kolejny wykazują największą pewność swoich umiejętności (88 proc.), choć nawet tu widać spadek o trzy punkty procentowe, co sugeruje, że tempo zmian w miejscu pracy dogania nawet osoby ze smykałką do techniki.

----------------------------------------------------

Raport „Okiem europejskich pracowników 2018” (The Workforce View in Europe in 2018) bada postawy pracowników wobec przyszłości pracy. Wnioski dostarczają istotnych informacji na temat przełomowych kwestii biznesowych, takich jak optymizm, rozwój umiejętności i kariery, wyzwania związane z wydajnością, technologia i automatyzacja, samopoczucie i dyskryminacja. Praca badawcza została przeprowadzona przez niezależną agencję ds. badań opinii publicznej Opinion Matters w imieniu ADP, w lecie 2017 roku. Badanie objęło 9 908 pracujących osób dorosłych w ośmiu regionach Europy: Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Polska, Hiszpania, Szwajcaria i Wielka Brytania.