To wyzwanie w roku szkolnym 2017/2018 podjęło 29 szkół. Celem było stworzenie grup uczniów, którzy sami będą zajmować ochroną danych na terenie swojej placówki. Grupa wyłaniała kandydata na młodego inspektora danych, prowadziła też kronikę.

Monika Sewastianowicz: Skąd pomysł na organizację takiego programu?

Anna Janik, nauczycielka  informatyki18 LO w Łodzi, pomysłodawczyni programu: Bardzo dużo mówiliśmy o RODO i ochronie danych osobowych. Jako że lubię inicjatywy, które wybiegają poza standard, wpadłam na pomysł programu sprawnościowego, żeby wiedzę o ochronie danych  popularyzować i pogłębiać.

Program był tak przygotowany, by każdy uczeń miał szansę zdobywania sprawności i dopasowania tych, w których się czuje najlepiej. Nie wybieraliśmy osób, które są najlepsze, uczniowie dokonywali samooceny. A zatem uczniowie nie tylko zdobywali informacje o ochronie danych osobowych, ale mieli także szansę doskonalić kompetencje miękkie.

A w takim praktycznym sensie, jak to wyglądało, uczniowie doradzali innym w sprawach związanych z ochroną danych?

Uczniowie, którzy brali udział w programie, dali się poznać w szkole jako grupa, która czuwa nad ochroną danych. Jeżeli pojawił się jakikolwiek problem z tym związany – a takich było wiele – to nawet nauczyciele prosili naszych uczniów o pomoc w jego rozwiązaniu.

Ochrona danych osobowych to materia trudna nawet dla dorosłych, jak uczyć o tym młodzież?

Właśnie dlatego sprawdzają się takie formy, jak nasz program. To dużo ciekawsze niż praca z suchym tekstem. Tak naprawdę ochrona danych dotyczy nas wszystkich, a specjalistów jest mało. My nauczyciele, oprócz takiej typowej pracy, musimy jeszcze wgłębiać się w tę materię, by móc przekazać tę wiedzę innym.

Dużą popularnością cieszyły się organizowane w szkołach Dni Ochrony Danych Osobowych. Jakie atrakcje organizowano z tej okazji?

Był to siedmiogodzinny maraton, wystawiano laptopy i na każdym z nich było jakieś zadanie - quiz, krzyżówka, test wielokrotnego wyboru. Były dwa koła fortuny, na których uczeń, który rozwiązał quiz, losował nagrodę. Było to bardzo motywujące i w mojej szkole wzięło w tym udział aż osiemdziesiąt procent uczniów.

Jakie są pani zdaniem największe wyzwania związane z ochroną danych osobowych w szkołach?

Wciąż jest wiele do zrobienia, w przyszłym roku zorganizujemy podobny program, tylko pod kątem nowych przepisów - czyli RODO. Mam nadzieję, że uda nam się to zorganizować tak, by informacje były przystępne i dla najmłodszych, i dla najstarszych.

Na radach pedagogicznych prowadzone są szkolenia, na których nauczyciele poznają nowe przepisy, by móc wspierać swoich uczniów, choćby właśnie przez tego rodzaju inicjatywy. Dzięki takim akcjom grupa osób, która interesuje się ochroną danych, będzie się stale zwiększać.

RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz [PRZEDSPRZEDAŻ]RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz>>