Choć ponad 80 proc. mikro, małych i średnich firm preferuje korzystanie ze środków własnych, to na koniec 2017 roku banki udzieliły im ponad 206,5 mld zł kredytów.  Są one wymieniane jako najbardziej powszechne zewnętrzne źródło finansowania działalności przedsiębiorstw przez 53 proc. średnich firm (roczne obroty w przedziale 3,6 mln – 30 mln zł) oraz 43 proc. mikro i małych przedsiębiorstw (obroty do 3,6 mln zł). Oznacza to wzrost w porównaniu z zeszłorocznym badaniem. Wówczas wyniki te wynosiły odpowiednio 48 proc. dla  firm średnich oraz 37 proc. dla mikro i małych. Tak wynikaz badania "Mikro, małe i średnie firmy o usługach finansowych" przeprowadzonego przez CBM Indicator.

Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich mówi, że wartość portfela kredytów udzielonych przez banki firmom z segmentu MŚP wzrosła w 2017 roku o 13 mld zł w porównaniu do 2016 r.

Tegoroczne badanie Indicatora, ZBP i Warszawskiego Instytutu Bankowości wskazuje również, że 52 proc. średnich i 42 proc. małych i mikro firm korzysta z kredytów na rachunku bieżącym, 35 proc. średnich oraz 32 proc. mikro i małych korzysta natomiast z kart kredytowych.

Badanie wskazuje, że 62 proc. średnich oraz 53 proc. mikro i małych firm pozytywnie ocenia możliwość zaciągnięcia kredytu bankowego, a jedynie kilka procent wskazuje na trudności w dostępie do tej formy finansowania.

Wyniki badania, jak mówił ich autor dyrektor CBM Indicator prof. Jan Garlicki, wskazują, że badane firmy optymistycznie oceniają prognozy koniunktury na produkty i usługi MŚP.

Jednocześnie, choć 63 proc. mikro i małych oraz 67 proc. średnich firm odnotowała w 2017 roku zyski, przedsiębiorcy nie są skłonni do odkładania nadwyżek finansowych.

Doświadczenie w korzystaniu z funduszy Unii Europejskiej deklaruje jedna szósta małych i przeszło jedna czwarta firm średnich. 75 proc. małych i ponad 80 proc. średnich firm uważa też, że bez środków unijnych ich projekty nie byłyby zrealizowane.

Przedsiębiorcy zapytani, jakie dodatkowe usługi lub produkty byliby skłonni zakupić za pośrednictwem banku, najczęściej wskazywali doradztwo w zakresie wykorzystania i rozliczania środków unijnych - informuje raport z badania.

Tomasz Styczyński, przewodniczący rady ZBP ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz wiceprezes Banku Pekao SA zwracał uwagę, że polskie firmy, jak wynika z badania, nie różnią się istotnie od podobnych firm w innych krajach UE.

Badanie zostało przeprowadzone wśród 1218 polskich przedsiębiorców metodą zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych, wspomaganych komputerowo. Była to, jak informował prof. Garlicki, już dwudziesta edycja. Przeprowadzone zostało na przełomie pierwszego i drugiego kwartału br., zadanych zostało 100 pytań.

PAP/jol