Rząd o nowych dowodach osobistych

Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów rozpatrzyć ma projekt ustawy o dowodach osobistych. Nowy dowód ma być dokumentem elektronicznym, który będzie miał taki sam status prawny, jak tradycyjny dowód...

16.03.2010

Janusz Kochanowski: nie jestem wybieralny

Kadencja rzecznika praw obywatelskich niedługo się zakończy. Czy Janusz Kochanowski będzie starać się o drugą? Nie sądzę, abym był wybieralny. Jestem zbyt dokuczliwy i uciążliwy. Może się...

16.03.2010

Od przyszłego roku elektroniczne dowody osobiste

Od początku 2011 roku mają obowiązywać mają nowe przepisy dotyczące elektronicznego dowodu osobistego. Przyjęty 16 marca br. przez Radę Ministrów projekt ustawy o dowodach osobistych przewiduje, że...

16.03.2010

Mniej sprawozdawczości w małych firmach

Parlament Europejski zatwierdził zmiany w unijnych przepisach sprawozdawczości rachunkowej, które pozwolą na wprowadzenie ułatwień w stosunku do mikroprzedsiębiorstw. Małe przedsiębiorstwa będzie...

15.03.2010

Ważne zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Sądowe akta mogą być tworzone i przechowywane w formie elektronicznej, pismo sądowe można będzie doręczyć także w miejscu pracy, a pismo wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie będzie...

15.03.2010

Maklerzy i doradcy odpowiedzą według starych zasad

Do odpowiedzialności dyscyplinarnej maklera i doradcy za zdarzenia zaistniałe i niezakończone przed dniem 24 października 2005 r., czyli dniem wejścia w życie ustawy z 2005 r. o obrocie instrumentami...

13.03.2010

Wolontariusze nie pomogą spółdzielniom socjalnym

Wolontariusze nie będą już mogli nieodpłatnie uczestniczyć w prowadzonej przez spółdzielnie socjalne działalności gospodarczej taką zasadę wprowadza obowiązująca od 12 marca 2010 r. nowelizacja...

13.03.2010

Organizacje społeczne uprzywilejowane

Organizacje pożytku publicznego będą uprzywilejowane przy zawieraniu umów dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

13.03.2010

Premier podpisze nowy regulamin rozpoznawania odwołań

Zniesienie instytucji protestu spowodowało konieczność określenia nowych zasad rozpoznawania odwołania jako podstawowego środka ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego....

12.03.2010

Dostawcę energii zmienimy w ciągu miesiąca

Wchodząca dziś w życie nowelizacja prawa energetycznego ma ułatwić zmiany dostawców prądu. W internecie będzie można porównać oferty konkurencyjnych sprzedawców, a za przerwy w dostawie energii...

11.03.2010

Nowa ustawa ma zabezpieczyć wierzycieli

W Senacie jest już nowelizacja Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych. Według ekspertów celem wprowadzenia zmian w ustawie jest udoskonalanie procesu przekazywania informacji gospodarczych...

11.03.2010

1 proc. lepiej kontrolowany

Organizacje pożytku publicznego będą musiały raportować na co wydały środki z 1-procentowych wpłat podatników. Taki obowiązek wprowadziła obowiązująca od 11 marca br. nowelizacja ustawy o...

11.03.2010

Nowa definicja organizacji pozarządowej

Za organizacje pozarządowe należy rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Taka definicja organizacji...

11.03.2010

Celnicy zbrojni jak policja

Podobne jak w innych uzbrojonych formacjach zasady użycia środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy celnych określi nowe rozporządzenie przyjęte 9 marca przez rząd....

10.03.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski