Opublikowano "ustawę śmieciową"

Samorząd terytorialny

Nowe przepisy dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi wejdą w życie w styczniu przyszłego roku.

27.07.2011

Zmiany w organizacji egzaminu gimnazjalnego

Samorząd terytorialny

Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego będzie dołączać do listy uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego także uczniów, którzy mają obowiązek przystąpienia do trzeciej części...

27.07.2011

NFOSiGW: Podręcznik "Pomoc publiczna w ochronie środowiska"

Samorząd terytorialny

Na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dostępny jest dokument podręcznik pomoc publiczna w ochronie środowiska . Podręcznik przeznaczony jest dla każdego, kto zamierza...

27.07.2011

MRiRW: 50% energii z OZE w 2050 roku

Samorząd terytorialny

50% energii z OZE w 2050 r. to nie marzenie, lecz realny plan gospodarczy powiedział Minister Rolnictwa Marek Sawicki w czasie konferencji prasowej.

27.07.2011

Program Kapitał Ludzki przynosi efekty

Samorząd terytorialny

Na półmetku realizacji Programu Kapitał Ludzki widać już wyraźnie efekty. - Ze wsparcia skorzystało 3 mln osób, 100 tys. założyło własne firmy, ponad połowa bezrobotnych znajduje pracę po udziale w...

26.07.2011

Co wprowadzi ustawa prezydencka?

Samorząd terytorialny

Możliwość połączenia mandatu wójta i senatora, wprowadzenie instytucji wysłuchania oraz zapytania obywatelskiego, a także ustawowe zagwarantowanie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców to jedne z...

26.07.2011

Wolters Kluwer Polska partnerem Rankingu Samorządów 2011

Samorząd terytorialny

Wyniki Rankingu Samorządów 2011 zostały ogłoszone na uroczystej gali. Uświetnił ją swoją obecnością Jerzy Buzek - przewodniczący Parlamentu Europejskiego, w poprzednich edycjach zasiadający w...

26.07.2011

Nie interpretować za szeroko (sygn. akt II OSK 2452/10)

Samorząd terytorialny

Przepisu art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, który jest przepisem restrykcyjnym, nie należy wykładać nadmiernie szeroko. Dlatego brak jest podstaw, aby pojęcie zarządzania działalnością...

26.07.2011

Wakacje w trakcie EURO 2012

Samorząd terytorialny

W dniu 22 lipca minister edukacji narodowej Katarzyna Hall podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

26.07.2011

NIK negatywnie oceniła użytkowanie budynków komunalnych

Samorząd terytorialny

NIK negatywnie oceniła użytkowanie obiektów budowlanych, będących w zasobach nieruchomości gmin. Stwierdzono przypadki utrzymywania obiektów budowlanych w nieodpowiednim stanie technicznym, w sposób...

26.07.2011

OZZL wystąpił do NIK o kontrolę NFZ

Samorząd terytorialny

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy wystąpił do NIK z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli NFZ.

26.07.2011

Czy znakowanie i rejestrowanie psów jest legalne?

Samorząd terytorialny

Wszczepianie czipów, zakładanie kolczyków, tatuowanie czy inne sposoby trwałego oznakowania psów oraz rejestracja psów - takie obowiązki gminy próbują nałożyć na posiadaczy psów. Czy jednak takie...

26.07.2011

Rozliczenie otrzymanej dotacji – osoba upoważniona

Samorząd terytorialny

Kto jest upoważniony do składania rozliczeń z otrzymanej dotacji? Zgodnie z uchwałą w sprawie udzielania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej osoba prowadząca szkołę...

25.07.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski