Miejska Strefa Kultury w Warszawie czeka na pielgrzymów

Samorząd terytorialny

Liczne koncerty, spotkania z uczestnikami Powstania Warszawskiego i osobami z otoczenia Jana Pawła II, nauka polskich tańców oraz wystawa przybliżająca historię naszego kraju - to tylko niektóre z...

22.07.2016

185 miejsc na nowym parkingu miejskim w Krakowie

Samorząd terytorialny

185 miejscami dla samochodów dysponuje nowy wielopoziomowy parking miejski, z którego kierowcy mogą korzystać od czwartku w Krakowie. Obiekt znajduje się przy ul. Jana Zamoyskiego w dzielnicy...

21.07.2016

Kraków zyskał nowe połączenia z autostradą A4

Samorząd terytorialny

Kraków zyskał od czwartku połączenie z ul. Księcia Józefa stanowiącej fragment drogi wojewódzkiej nr 780 z południową obwodnicą miasta znajdującą się w ciągu autostrady A4. Nowa droga stanowi także...

21.07.2016

Wynagrodzenie wójta ustala rada gminy

Samorząd terytorialny

Czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy. Natomiast wynagrodzenie wójtaustala rada gminy, w drodze...

21.07.2016

Dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia

Samorząd terytorialny

Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeśli wystąpią zdarzenia zagrażające zdrowiu uczniów.Dyrektor powinien o zawieszeniu zajęć powiadomić pisemnie...

21.07.2016