Bezrobocie w Łodzi jest najniższe od siedmiu lat

Samorząd terytorialny

W Łodzi bez pracy pozostaje obecnie ok. 30 tysięcy osób, a wynosząca w czerwcu 8,9 proc. stopa bezrobocia jest najniższa od siedmiu lat poinformowała prezydent miasta Hanna Zdanowska.

04.08.2016

O zmianach w edukacji na Konwencie Marszałków RP

Samorząd terytorialny

Nowa struktura szkół była jednym z głównych problemów omawianych na odbywającym się w Szczecinie Konwencie Marszałków Województw RP. Na spotkaniu Minister Maciej Kopeć przedstawił najważniejsze...

04.08.2016

WSA: rada gminy nie ustala przebiegu linii komunikacyjnych

Samorząd terytorialny

Rada gminy nie posiada kompetencji do ustalania przebiegu linii komunikacyjnych, a zwłaszcza stanowienia, które z przystanków mają być określane jako przystanki początkowe lub końcowe - uznał...

04.08.2016

Zebrano pieniądze na remont zabytkowego zegara w Gdańsku

Samorząd terytorialny

Dzięki społecznej zbiórce, przeprowadzonej m.in. przez Fundację Gdańską, udało się zebrać pieniądze na remont zegara wieńczącego wieżę Schroniska Młodzieżowego na gdańskiej Biskupiej Górce. Jest duża...

04.08.2016

Pyton plamisty podlega rejestracji u właściwego starosty

Samorząd terytorialny

Pyton plamisty (Antaresia maculosa) należący do rodziny Pythonidae podlega rejestracji u właściwego starosty. Do rejestracji zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o urodzeniu w niewoli jest...

03.08.2016

Marszałkowie województw przeciw nowelizacji Prawa wodnego

Samorząd terytorialny

Obradujący w Szczecinie Konwent Marszałków przyjął we wtorek stanowisko, w którym sprzeciwia się nowelizacji Prawa wodnego. Zdaniem samorządowców przyjęcie ustawy drastycznie wpłynie na opłatę za...

03.08.2016