Uregulowano przekazywanie danych pomiędzy rejestrami

Samorząd terytorialny

W dniu 29 marca 2012 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i...

12.04.2012

Postępowanie administracyjne ws. zezwolenia dla PGE

Samorząd terytorialny

Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie decyzji wojewody zachodniopomorskiego, zezwalającej PGE na badania potrzebne do sporządzenia raportu lokalizacyjnego elektrowni jądrowej w Gąskach...

12.04.2012

Wyrok w sprawie prezydenta Opola - 18 kwietnia

Samorząd terytorialny

W Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej zakończył się w środę proces, w którym jednym z oskarżonych jest prezydent Opola. Prokuratura zarzuciła mu przekroczenie uprawnień w okresie, gdy był dyrektorem...

11.04.2012

SPZOZ nie może opracować programu zdrowotnego

Samorząd terytorialny

Czy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może sam z własnej inicjatywy opracować i realizować program zdrowotny dotyczący walki z cukrzyca na terenie gminy?

11.04.2012

Coraz większa odpowiedzialność pracownika samorządowego

Samorząd terytorialny

Współczesna administracja publiczna, w tym administracja samorządowa realizuje coraz więcej zadań z zakresu zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, co zwiększa zakres jej odpowiedzialności oraz...

11.04.2012

Na Dolnym Śląsku protestują przeciwko likwidacji szkół

Samorząd terytorialny

Około stu osób, głównie uczniów i ich rodziców, wzięło udział w manifestacji przeciwników likwidacji szkół na Dolnym Śląsku, która we wtorek odbyła się we Wrocławiu. Samorządy chcą zlikwidować ok. 80...

11.04.2012