Obrót odpadami jest ograniczony

Samorząd terytorialny

Odpadami nie można dokonywać obrotu w sposób swobodny i gospodarować nimi dowolnie niezależnie od tego czy dokonuje tego samorządowy zakład budżetowym czy inny podmiot prawa.

07.01.2013

Wywiad środowiskowy powinien być kompletny

Samorząd terytorialny

Dane zawarte w wywiadzie winny zostać poparte stosownymi dokumentami wynikającymi z u.p.s. Obowiązek prawidłowego zweryfikowania dokumentów ciąży na podmiocie przeprowadzającym wywiad.

03.01.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski