Szkolenie urzędników w ramach zamówień in-house

Zamówienia publiczne

Rezultatem nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej, która wchodzi w życie 10 września br., będzie możliwość zlecania szkoleń pracowników administracji publicznej bez przetargów,...

09.09.2016

ZUS: opóźniony przetarg na dostawę systemu IT

Zamówienia publiczne

We wrześniu 2016 r. miał zostać rozstrzygnięty przetarg Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na utrzymanie kompleksowego systemu informatycznego (KSI), warty ok. 700 mln zł. Jednak prowadzony audyt...

09.09.2016

Gdańsk: powołano radę ds. przeciwdziałania dyskryminacji

Samorząd terytorialny

Na pierwszym posiedzeniu zebrała się w czwartek Gdańska Rada ds. Równego Traktowania. To pierwsze w Polsce takie gremium, powołane przez samorząd, mające przeciwdziałać dyskryminacji i nietolerancji.

09.09.2016

PiS apeluje o dymisję prezydent Warszawy

Samorząd terytorialny

Referendum ws. odwołania prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz może mieć bardzo istotne znaczenie, może doprowadzić do wyborów - uważa senator PiS Jan Maria Jackowski. PiS kolejny raz zaapelowało...

09.09.2016

Łódź wspomaga remonty niekomunalnych zabytków

Samorząd terytorialny

Ok. 3,5 mln zł przeznaczył w tym roku łódzki magistrat na dofinansowanie remontów zabytkowych nieruchomości w Łodzi, które nie są własnością komunalną. W ciągu ponad dziesięciu lat dzięki dotacjom...

09.09.2016

MRPiPS: 500 plus dla wszystkich dzieci w pieczy zastępczej

Samorząd terytorialny

Świadczenie z programu 500 plus przysługuje również dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej na podstawie ustawy pomocy społecznej - zapewnia MRPiPS. Samorządy mają wątpliwości w tej kwestii.

08.09.2016