MEN: zaczynamy budowanie nowego systemu edukacji

Samorząd terytorialny

Dostęp do szerokopasmowego Internetu w szkołach, większa swoboda nauczycieli w prowadzeniu zajęć czy dostosowanie umiejętności nabywanych przez uczniów do potrzeb pracodawców - to kwestie, jakie...

05.09.2017

Kurs online na temat zmów przetargowych

Zamówienia publiczne

Skorzystaj ze szkolenia poświęconego prawu konkurencji w zamówieniach publicznych. Dowiedz się czym jest zmowa przetargowa, jakie istnieją mechanizmy zawierania tego rodzaju porozumień oraz jakie są...

05.09.2017

Jest umowa z wykonawcą na budowę mostu na Odrze

Zamówienia publiczne

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze podpisał umowę na budowę mostu przez Odrę w Milsku, wraz z wykonaniem nowego przebiegu drogi woj. nr 282 łączącej przeprawę z siecią dróg w tym rejonie. To...

05.09.2017

Inwestycje drogowe dominują w budżecie obywatelskim Łomży

Finanse samorządów

25 pomysłów znalazło się na wstępnej liście projektów do budżetu obywatelskiego Łomży (Podlaskie) na 2018 rok; dominują inwestycje drogowe, do podziału ma być 2 mln zł. Po raz pierwszy oddzielnie...

04.09.2017

Kilka odwołań to większe koszty dla firm

Zamówienia publiczne

Po nowelizacji Prawa zamówień publicznych z lipca 2016 r. zamawiający nie mają już obowiązku podawania jednocześnie informacji o wyborze oferty, wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert. Coraz...

04.09.2017

Podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy UZP i UOKiK

Zamówienia publiczne

1 września 2017 r. Małgorzata Stręciwilk, prezes Urzędu Zamówień Publicznych i Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podpisali Porozumienie o współpracy, którego celem jest...

04.09.2017

Samorząd ratuje inwestycje

Samorząd terytorialny

Władze lokalne zrealizują plany inwestycyjne na poziomie 80-90 proc. To da impuls ożywieniu gospodarczemu. Pojawił się jednak problem rosnących cen prac budowlanych - informuje w poniedziałek...

04.09.2017

Wybory burmistrza Nowogrodu rozstrzygnięte w I turze

Samorząd terytorialny

32-letni Grzegorz Andrzej Palka wygrał w I turze niedzielne przedterminowe wybory burmistrza Nowogrodu (Podlaskie). Zdobył ponad 62 proc. głosów; frekwencja wyborcza wyniosła niespełna 55 proc. -...

04.09.2017