Gospodarka o obiegu zamkniętym stanowi zupełnie nowe podejście do cyklu życia produktów. Zakłada ona zwiększenie m.in. takich działań jak recykling i ponowne użycie produktu, co w konsekwencji przyniesie korzyści zarówno dla środowiska, jak i gospodarki, np. w postaci oszczędności surowców czy mniejszej ilości odpadów.

Celem zatwierdzonego przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pilotażowego programu jest wypracowanie przez gminy dobrych praktyk w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Obecny na spotkaniu minister Sławomir Mazurek podkreślił, jak duże znaczenie ma ona dla rozwoju Polski, szczególnie pod względem ekonomicznym, z jednoczesnym poszanowaniem środowiska naturalnego.

Przyczyni się ona również do realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Z kolei wójt gminy Sokoły - Józef Zajkowski - podkreślił, że wprowadzenie pilotażu w pięciu gminach okazało się dobrym pomysłem, gdyż dzięki temu możliwe będzie przygotowanie inwestycji, które będą wzorcowe dla innych JST. Zwrócił również uwagę, że udział w projekcie to szansa w szczególności dla gmin położonych na terenach wiejskich, gdyż tkwi w nich bardzo duży potencjał.

(mos.gov.pl)

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami