Inwestycja realizowana jest w formule "projektuj i buduj". Zadaniem wykonawcy będzie wymiana ponad 35 km torów wraz z urządzeniami sterowania ruchem, przebudowa prawie 100 obiektów inżynieryjnych i dwóch wiaduktów. Dzięki inwestycji, podróż z Krakowa do Zakopanego skróci się o 16 minut. 

Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu została wybrana na podstawie kryterium ceny (60 proc.), zatrudnienia pracowników w oparciu o umowę o pracę (30 proc.) oraz okresu gwarancji (10 proc.). Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu zadeklarowali okres gwarancji wynoszący 72 miesiące oraz 90-procentowe zatrudnienie na etat pracowników.

Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie, które jest spółką zależną od PKP PLK. Wartość podpisanej umowy wynosi 236,6 mln zł brutto. Zamawiający planował przeznaczyć 289,04 mln zł brutto na realizację zadania.

Źródło: www.wnp.pl