Przedstawiony rządowi projekt zakłada wymianę dotychczasowych dowodów osobistych z określonym terminem ważności, a więc będących w obiegu do końca 2028 r. (ponad 31 mln sztuk). Z kolei dokumenty wydane bezterminowo będą podlegały wymianie jedynie na wniosek danej osoby.

Innowacyjny dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-Dowód) będzie w sposób jednoznaczny potwierdzał tożsamość obywatela. Wykorzystywany będzie również do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej czy podpisywania dokumentów w cyfrowym świecie. Dowód będzie też posiadał aplikację ICAO (dokument podróży z cechą biometryczną „zdjęcie twarzy”) oraz pozwoli potwierdzić obecność w placówkach służby zdrowia. Koncepcja zakłada również wykorzystanie e-Dowodu w Terminalach POS i na telefonach z interfejsem NFC, a w przyszłości w bankomatach.

Dzięki temu, że e-Dowód będzie środkiem identyfikacji notyfikowanym z KE na poziomie wysokim, możliwe będzie wykorzystanie go transgranicznie na terenie Unii Europejskiej. Ułatwi to obywatelom polskim, kontakt z administracją publiczną w UE. Pozwoli to również na zdalną identyfikację w procesach, które dotychczas wymagały osobistego stawiennictwa, m.in. rejestracja karty SIM czy założenie rachunku bankowego.

(mc.gov.pl)

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami