Dyrektor gimnazjum ma 325 godzin do rozdysponowania

W gimnazjum wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły w trzyletnim okresie nauczania wynosi 325 godzin. O podziale tych godzin w poszczególnych latach może zdecydować wyłącznie dyrektor szkoły.

29.03.2013

Stowarzyszenie zwykłe może być stroną postępowania

Samorząd terytorialny

Czy stowarzyszenie zwykłe może być stroną postępowania administracyjnego, tzn. czy można wydać takiemu stowarzyszeniu decyzję o pozwoleniu na budowę lub decyzję o warunkach zabudowy?

27.03.2013