Dyrektor gimnazjum ma 325 godzin do rozdysponowania

W gimnazjum wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły w trzyletnim okresie nauczania wynosi 325 godzin. O podziale tych godzin w poszczególnych latach może zdecydować wyłącznie dyrektor szkoły.

29.03.2013