Kolejna umowy na czas określony

Samorząd terytorialny

Czy z pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, po zakończeniu służby przygotowawczej można zawrzeć jeszcze jedną umowę na czas określony?

06.01.2010

Wykorzystanie dotacji przez zakład budżetowy

Samorząd terytorialny

Czy zakład budżetowy może dokonywać zakupw narzędzi i środkw trwałych z dotacji będącej dopłatą do bieżącego letniego utrzymania i remontw drg gminnych?

06.01.2010