Sylwia Czub-Kiełczewska

Artykuły autora

Jak sformułować klauzulę informacyjną w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty?

Prawo pracy RODO

Klauzula została stworzona w oparciu o przepisy dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, które na dzień tworzenia klauzuli nie zostały jeszcze implementowane do polskiego systemu prawnego. Przepisy krajowe mogą nałożyć na administratora obowiązek przyjmowania zgłoszeń w sposób zapewniający anonimowość sygnalisty. W takim wypadku klauzula nie będzie miała zastosowania.

28.09.2021

Przepisy nie wymagają wydawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych

Prawo pracy RODO

Obecnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych nie wskazują wprost obowiązku upoważniania do przetwarzania danych osobowych. Nie oznacza to jednak, że administrator jest zwolniony z tego obowiązku. Natomiast każda osoba działająca z upoważnienia administratora i mająca dostęp do danych, przetwarza je wyłącznie na polecenie administratora

26.04.2021

Klauzula informacyjna na profilu firmowym na Facebook'u po wyroku Schrems II

16 lipca 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok (sprawa Schrems II), który w praktyce przekreślił dotychczasowe zasady transferu danych osobowych do USA. Jak powinna brzmieć klauzula informacyjna na profilu firmowym na Facebook'u po tym wyroku - wyjaśnia Sylwia Czub-Kiełczewska, ekspert w LEX Ochrona Danych Osobowych.

28.08.2020

Ośrodek kultury może pobierać oświadczenia od uczestników koncertów, że nie są zakażeni

Samorząd terytorialny RODO Koronawirus

Przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem COVID-19 przewidują, że np. wojewoda właściwy dla siedziby administratora danych jest uprawniony do wydawania decyzji zobowiązujących objęte decyzją podmioty do wykonania jej postanowienia. Zatem jeżeli ośrodek kultury zostanie objęty decyzją, która będzie nakazywała gromadzenie wskazanych danych, wówczas będzie ona stanowiła przesłankę legalizującą przetwarzanie danych osobowych.

17.06.2020
1  2  3