E Z

Artykuły autora

Dobry rok dla rynku powierzchni biurowych

Budownictwo

Wobec małej podaży i dużego popytu na powierzchnie biurowe w 2011 roku stawki czynszowe wykazywały tendencje wzrostowe. Analitycy przewidują, że w roku bieżącym trend będzie kontynuowany...

19.01.2012
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    81