Dyjak Grzegorz

Artykuły autora

NIK: konieczna poprawa jakości orzecznictwa ZUS

Według Najwyższej Izby Kontroli system orzekania o niepełnosprawności i system orzeczniczy ZUS są podobne i powinny być połączenie; to pozwoli oszczędzić publiczne pieniądze oraz poprawi jakość...

10.06.2013
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    28