Kazimierz Żurawski

W służbie bezpieczeństwa i higieny pracy jest od 1997 r. W czerwcu 2008 r. ukończył kurs podstawowy służby bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z ukończeniem w październiku 1999 r. w Ośrodku Szkolenia PIP kursu „Nowoczesne metody zarządzania bezpieczeństwem”, posiada umiejętność opracowywania oceny ryzyka zawodowego. Prowadzi wykłady z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. W lipcu 2002 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – uzyskał tytuł głównego specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Związany z firmą SEKA S.A. W latach 2004 – 2007 zajmował tam stanowisko dyrektora ds. nadzoru. Obecnie prowadzi nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w różnych zakładach. Jest współautorem kilku wydawnictw (broszur) opracowanych na zlecenie Stowarzyszenia Ochrony Pracy.

Artykuły autora

Obowiązki kadry kierowniczej w aspekcie BHP

Prawo pracy BHP

Na pracodawcach i organizatorach pracy spoczywa odpowiedzialność za tworzenie takich warunków pracy w zakładzie pracy, które w pełni zabezpieczyłyby pracowników przed wypadkami, chorobami zawodowymi i innymi schorzeniami, wywołanymi warunkami środowiska pracy.

18.08.2021