Senat poparł dwie ustawy "pielęgniarskie"

Upomnienie, nagana, kara pieniężna do 10 tys. zł oraz pozbawienie prawa wykonywania zawodu - to kary przewidziane w ustawie samorządzie pielegniarskim. Natomiast ustawa o zawodach pielęgniarki i...

07.07.2011

Prokuratura już na swoim

Prokuratura Generalna będzie mogła obejmować nieruchomości w trwały zarząd. Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP....

06.07.2011

SKOKi mogą już emitować obligacje

Z dniem 6 lipca br. weszła w życie ustawa z 15 kwietnia 2011 r. nowelizująca ustawę o obligacjach, która wprowadza możliwość emisji obligacji przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz...

06.07.2011

Kary za utrudnianie kontaktów rodziców z dziećmi

Grzywny za naruszenie sądowych orzeczeń dotyczących kontaktów z dziećmi na rzecz rodzica, któremu te kontakty są utrudniane wprowadza nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, którą w poniedziałek...

05.07.2011

Ustawa o pochówku dzieci martwo urodzonych podpisana

Prezydent podpisał w poniedziałek nowelizację ustawy o cmentarzach, dopuszczającą pochówek dzieci, które urodziły się martwe. Nowelizacja usuwa biurokratyczne przeszkody, z którymi spotykali się...

05.07.2011

Ustawa o pieczy zastępczej może wejść w życie

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która ma zreformować system opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców oraz...

05.07.2011

Umowy timeshare będą lepiej chronione

Osoby wynajmujace na określone terminy w kolejnych latach obiekty turystyczne będą lepiej chronione. Zapewnić ma to nowa ustawa o timeshare, której projekt przyjęła we wtorek Rada Ministrów....

05.07.2011

Redukcja obowiązków także dla podatników

Zmiany mające na celu wprowadzenie szeregu uproszczeń w przepisach podatkowych przewiduje kolejny projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców....

05.07.2011

Prawosławne Seminarium Duchowne dostanie dotację

Prezydent podpisał ustawę dot. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o finansowaniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta....

04.07.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski