Senat finiszuje z nowymi ustawami

We wtorek późnym wieczorem Senat podjął uchwały w stosunku do 18 przyjętych wcześniej przez Sejm ustaw. Do części z nich senatorowie nie mieli żadnych uwag. M.in. do ustawy o autostradach płatnych i...

14.09.2011

Wykazy roszczeń pracowniczych po nowemu

Ministerstwo pracy przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych....

14.09.2011

SN stwierdził nieprzydatność sędziego do zawodu

Sąd Najwyższy wykluczył dzisiaj z zawodu sędzię Małgorzatę Z. z Sądu Rejonowego we Włoszczowej. Winna była ona uporczywego opóźniania sporządzania uzasadnień do wyroków. Uchybień było w latach 2007...

13.09.2011

Kolejne trzy lata na przekształcenie PFRON

Od początku przyszłego roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) miał być definiowany jako państwowy fundusz celowy w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, tj. nie...

13.09.2011

W przyszłym roku dłuższe urlopy dla rodziców

Od 2012 r. pracownicy zyskają więcej wolnego czasu na opiekę nad dzieckiem. Urlop ojcowski wydłuży się o tydzień, a dodatkowy macierzyński o dwa. Konieczne jest wprowadzenie rozwiązań, które ułatwią...

12.09.2011

Więcej gmin z powodziowymi uproszczeniami

W 806 gminach będą stosowane uproszczone procedury odbudowy i remontu domów zniszczonych przez żywioł. MSWiA uzupełniło listę takich jednostek o 159 samorządów....

12.09.2011

UE: prawa autorskie wykonawców wydłużone o 20 lat

Kraje UE zatwierdziły w poniedziałek wydłużenie ochrony praw autorskich wykonawców muzycznych z obecnych 50 do 70 lat od nagrania utworu. Oznacza to, że dłużej będą oni otrzymywać tantiemy za...

12.09.2011

Senat: zakazy w dostępie do informacji

Dzisiaj Senat zajmie się ustawą o dostępie do informacji publicznej. Komisje wniosły o jej przyjęcie bez poprawek. Tymczasem uchwalona 31 sierpnia ustawa nadal ma istotne wady. Należy do niej zbyt...

12.09.2011

Urzędy mają obsłużyć także w języku migowym

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w poniedziałek ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która m. in. zobowiązuje organy administracji publicznej do zapewnienia osobom...

12.09.2011

Sejmowe last minute dla kontrowersyjnych projektów

Od lipca rząd przesłał do Sejmu 20 projektów ustaw. Niektóre z nich zawierają kontrowersyjne przepisy przemycone przy okazji wdrażania unijnego prawa z nadzieją, że w pośpiechu nikt się nie...

12.09.2011

Zmiana wysokości opłat za udostępnienie danych

W MSWiA przygotowany został projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL, który...

11.09.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski