ZUS, NFZ i KRUS opublikują swoje interpretacje

Od stycznia 2013 r. ZUS, NFZ oraz KRUS będą obowiązane publikować wydawane przez siebie interpretacje indywidualne. Tak wynika z ogłoszonej w dniu 30 listopada 2012 r. ustawy z dnia 16 listopada 2012...

03.12.2012

Polskie środki zapobiegawcze w całej Unii

Polski sąd lub prokuratura będą mogły poprosić swoje unijne odpowiedniki o zastosowanie środka zapobiegawczego. Będzie to możliwe dzięki wchodzącej od soboty nowelizacji kodeksu postępowania karnego.

01.12.2012

Zmiany w trybie wykonywania nadzoru bankowego

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie przyjęła nową uchwałę regulującą tryb wykonywania nadzoru bankowego, która określa tryb wykonywania nadzoru nad działalnością bankową, a w szczególności zadań...

29.11.2012

Nowe procedury w więzieniach i aresztach

Od 23 listopada br. obowiązują zmienione przez ministra sprawiedliwości przepisy o czynnościach administracyjnych związanych z wykonywaniem aresztu oraz kar i środków skutkujących pozbawieniem...

23.11.2012

Jest nowy tekst jednolity ustawy o opłacie skarbowej

W Dzienniku Ustaw z 21 listopada w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z 13 września 2012 r. opublikowany został nowy tekst jednolity ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

23.11.2012

Nowelizacja ustawy o PIT już w Dzienniku Ustaw

Wczoraj opublikowana została nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która zmienia regulacje dotyczące ulgi na dzieci, ulgi na korzystanie z internetu i ogranicza uprawnienia do...

21.11.2012

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych opublikowana

Ustawa z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. poz. 1271). Ustawa...

20.11.2012

Ustawa ograniczająca prawo do becikowego ogłoszona

W dniu 15 listopada br. ogłoszona została ustawa z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych . Od 2013 r. prawo do becikowego będą miały jedynie rodziny, których dochód w...

17.11.2012

Nowe przepisy dają więcej praw ofiarom przestępstw

Prawa regulujące status ofiar przestępstw doczekały się nowelizacji przez Unię Europejską. Wchodząca 15 listopada w życie Dyrektywa nr 2012/29/UE ma na celu zapewnienie, by ofiary przestępstw...

15.11.2012

Zmiany w oznakowaniu zabawek

Na zabawkach nie mogą być umieszczane ostrzeżenia sprzeczne z przewidywanym sposobem ich używania, określonym na podstawie funkcji, rozmiarów i charakterystyki zabawki. Taką zasadę wprowadzają...

13.11.2012

Już obowiązuje zmienione prawo o zgromadzeniach

Zakaz organizacji dwóch lub więcej zgromadzeń w tym samym miejscu i czasie, jeśli może to prowadzić do naruszenia porządku publicznego - takie m.in. zmiany przewiduje wchodząca w życie 9 listopada...

09.11.2012

Sąd zwróci koszty na nowych zasadach

Osoby wezwane do stawienia się przed sądem dostaną taki sam zwrot za dojazd w sprawach karnych i cywilnych. 5 listopada wchodzą w życie przepisy zmienionej procedury karnej, które reguluja te sprawy.

05.11.2012

Więcej wymogów bezpieczeństwa dla aut w UE

Od 1 listopada br. obowiązują przepisy dotyczące wymogów bezpieczeństwa dla nowych pojazdów w Unii Europejskiej. Wszystkie nowe samochody obowiązkowo będą musiały być wyposażone m.in. w urządzenia...

03.11.2012