Tonący brzytwy się chwyta, a banki waloryzacji w sprawach frankowych

Wymiar sprawiedliwości

Banki nie zamierzają składać broni po niedawnym wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, który orzekł, że nie należy się im wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Zapowiadają, że domagać się będą w sądach roszczenia z tytułu waloryzacji wypłaconego kapitału. Prawnicy, w tym część sędziów, podkreślają jednak, że to niedopuszczalne, bo niedawne orzeczenie TSUE dotyczy także waloryzacji. Wskazują, że takie działania mają odstraszyć frankowiczów od składania pozwów.

03.07.2023

SN: Czy nieżyjący współwłaściciel może ustanowić kuratora?

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie rozszerzonym odpowie na zagadnienie przedstawione przez trzech sędziów tego sądu, czy zachodzi nieważność postępowania w sprawie o zasiedzenie w razie ustanowienia dla uczestnika postępowania kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu współwłaściciela. Chodzi o przypadek, gdy nie ustalono danych osobowych tego uczestnika pozwalających na stwierdzenie, że osoba ta żyje, zwłaszcza że brak danych o jej dacie urodzenia.

03.07.2023

Sędziowie też czekają na wzmocnienie ochrony małoletnich

Wymiar sprawiedliwości

Nie wiadomo, kiedy Sejm skończy pracę nad ustawą, która ma kompleksowo zwiększyć ochronę dzieci i młodzieży przed przemocą - prace zakończyła komisja. Zmiany pozytywnie oceniają nie tylko organizacje pozarządowe, adwokaci i radcy, na co dzień zajmujący się prawami dzieci, ale też sędziowie rodzinni. Chwalą m.in. uregulowania dotyczące wysłuchania małoletnich w postępowaniu cywilnym.

03.07.2023

SN: Prokurator bez immunitetu, bo przekonywał policjantki, że alkomat jest zbędny

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej uchylił immunitet prokuratorowi delegowanemu do Prokuratury Krajowej, który uchybił godności urzędu i zachodzi duże prawdopodobieństwo, że popełnił także przestępstwo. Skłanianie funkcjonariuszy do odstąpienia od badania alkomatem jest działaniem na szkodę interesu publicznego – uznał oskarżyciel i Sąd Najwyższy zgodził się z tym twierdzeniem.

01.07.2023

Radcy Prokuratorii Generalnej zaprzeczają, by ich stawki były wyższe niż adwokatów czy radców

Wymiar sprawiedliwości

Kilka dni temu Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, wystosował pismo do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym wskazał, że pomoc prawna dla osób najbardziej potrzebujących jest deprecjonowana przez władzę wykonawczą. Powołał się przy tym na stawki za zastępstwo prawne wykonywane przez Prokuratorię Generalną RP - jak napisał kilkukrotnie wyższe niż urzędówki. Dementuje to Prokuratoria Generalna RP.

30.06.2023

Sędzie bez sądu – nadal bez pracy, wbrew orzeczeniom

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezes i wiceprezesi Sądu Apelacyjnego w Warszawie odmawiają od pół roku pełnego wykonania orzeczenia Trybunału w Strasburgu wydanego w sprawach sędziów Ewy Leszczyńskiej – Furtak, Ewy Gregajtys i Marzanny Piekarskiej – Drążek. Blokują orzekanie w ich wydziałach macierzystych z pominięciem ustawy i orzeczeń sądowych, tylko na podstawie zarządzenia.

30.06.2023

SN wyznaczył termin dla kasacji w sprawie organizacji lotu do Smoleńska w 2010 roku

Wymiar sprawiedliwości

Na 29 listopada w Sądzie Najwyższym wyznaczono rozprawę w sprawie związanej z organizacją lotu do Smoleńska w 2010 r.. Kasacje od prawomocnego wyroku w tym procesie złożyli m.in. obrońcy byłego szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasza Arabskiego, ale też prokuratura - na niekorzyść innego z urzędników uniewinnionego przez sądy.

29.06.2023

SN: Zatrucie kanapką z kiełbasą w czasie przerwy – to wypadek przy pracy

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy BHP

W sytuacji gdy pracownik zatruł się posiłkiem zjedzonym w czasie pracy, nie musi zaistnieć związek funkcjonalny między wypadkiem a wykonywaną pracą. Wykazanie powiązania jest jednak konieczne, gdy zdarzenie występuje po godzinach pracy – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, rozpoznając roszczenie żony zmarłego nagle pracownika.

29.06.2023

Zmiany w oprocentowaniu sędziowskich i prokuratorskich pożyczek opublikowane w Dzienniku Ustaw

Wymiar sprawiedliwości

Od miesięcy prokuratorzy i sędziowie skarżą się na wzrost wysokości rat pożyczek mieszkaniowych przyznawanych im na podstawie ustaw ustrojowych. Powodem jest uzależnienie oprocentowania od wysokości inflacji zapisanej w budżecie. Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło sytuację poprawić dodając w stosownym rozporządzeniu, że to nie może być więcej niż wysokość stopy referencyjnej NBP - obecnie 6,75 proc. Rozporządzania zostały opublikowane, w ciągu 14 dni wchodzą w życie.

28.06.2023

W 2022 roku do sądów administracyjnych wpłynęło mniej spraw, jest więcej zaległości

Wymiar sprawiedliwości

W 2022 roku do wojewódzkich sądów administracyjnych wpłynęło 64 951 skarg na akty i czynności w tym skarg o wznowienie postępowania oraz 12 167 skarg na bezczynność organów i przewlekłe prowadzenie postępowań. Wpływ - w porównaniu z 2021 rokiem był mniejszy o 11,86 proc. ale zaległości zostało więcej - o 1138 skarg - wynika z Informacji o Działalności Sądów Administracyjnych w 2022 roku.

28.06.2023

Trybunał w Strasburgu zajął się skargą polskiej emerytki z rocznika 1953

Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse Emerytury i renty

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu przyjął skargę dotyczącą nierównego i dyskryminującego traktowania kobiet-emerytek z rocznika '53. Chodzi o naruszenie szeroko rozumianego prawa własności i dyskryminację - nierówne traktowanie w obrębie jednego rocznika. Zdaniem prawników, jest szansa, że ETPC skargę uwzględni. A to oznacza, że temat wróci i rząd będzie musiał się z nim zmierzyć.

28.06.2023

10 lipca wyrok w sprawie faktur byłego lidera KOD

Wymiar sprawiedliwości

Dziesiątego lipca sąd ma ogłosić wyrok w sprawie tzw. afery fakturowej w Komitecie Obrony Demokracji. Były lider tego stowarzyszenia Mateusz Kijowski, który jest oskarżony o poświadczenie nieprawdy w fakturach za obsługę informatyczną, chce uniewinnienia. Prokuratura domaga się dla niego roku więzienia.

27.06.2023

Część pracowników sądów boi się, że udział w proteście odbierze im szanse na nagrodę

Wymiar sprawiedliwości

Nie milkną echa porozumienia "Solidarności" z rządem. Zamiast podwyżek dla pracowników sądów i prokuratur zapisano w nim jednorazowe nagrody specjalne. Siedem związków zawodowych wyraziło oburzenie i zażądało podwyżek już od 1 lipca. Także "Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury oświadczyła, że czuje się oszukana i nawołuje do protestu.

27.06.2023

Czas na konwencję o handlu wolnym od tortur

Wymiar sprawiedliwości

Dyskusja na temat stosowania tortur toczy się w Polsce, choć z różną intensywnością, od kilku lat. To, co zdaje się umykać, to problematyka narzędzi używanych do zadawania bólu i cierpienia. Na rynku pojawia się coraz więcej, coraz to bardziej wymyślnych narzędzi wykorzystywanych w torturach, takich jak noszone na całym ciele urządzenia do rażenia prądem, pałki z kolcami, czy kajdanki zakładane na kciuki - podkreśla dr Adam Ploszka, w Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur.

26.06.2023

Dziecko z przemocowego domu łatwiej zabrać w razie zagrożenia

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Pracownik socjalny interweniujący w rodzinie, w której dochodzi do przemocy wobec dziecka, może już zdecydować o umieszczeniu go np. w rodzinie zastępczej gdy tylko uzna, że istnieje zagrożenie dla jego zdrowia i życia. Wcześniej bolączką było brzmienie przepisu wskazujące, że takie zagrożenie musi być bezpośrednie. Zmiana już obowiązuje.

25.06.2023

Wydłużanie się postępowań i aresztów, a sądy coraz dalej od obywateli

Wymiar sprawiedliwości

Coraz dłuższe postępowania przygotowawcze, coraz więcej aresztów, Trybunał Konstytucyjny zdyskredytowany na forum międzynarodowym, uzurpujący sobie prawo do orzekania w sprawach, w których orzekać nie powinien, targany konfliktami Sąd Najwyższy - taka wizja wymiaru sprawiedliwości wyłania się z wystąpień uczestników III Kongresu Prawników Polskich.

24.06.2023

Sędziowie obywatelscy zamiast ławników. Strony zdecydują, czy chcą ich w sprawie

Wymiar sprawiedliwości

Sędziowie obywatelscy mieliby w sądach zastąpić dotychczasowych ławników. Co więcej, w myśl projektu przygotowanego m.in. przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, to strony decydowałyby, czy chcą ich udziału w sprawie, czy nie. W postępowaniu cywilnym, w pierwszej instancji, potrzebny byłby ich zgodny wniosek, a w postępowaniu karnym - wniosek oskarżonego.

24.06.2023

Projekt ustawy o KRS: Usunąć wszystkich neo-sędziów i włączyć obywateli

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia przygotowało projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Projekt zakłada przywrócenie zasad praworządności w wyborze sędziów i włączenie sędziów wszystkich szczebli oraz obywateli w ten proces, a także członków korporacji prawniczych. Obecna KRS nie jest organem konstytucyjnym, co stwierdził Sąd Najwyższy w Izbie Karnej w uchwale z 2 czerwca 2022 roku.

24.06.2023

Prezes NRA: Priorytetem przy naprawie wymiaru sprawiedliwości musi być obywatel

Wymiar sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości wymaga naprawy, ale nie może się to odbywać przez narzucenie z góry jakiegoś rozwiązania i bez uwzględniania tego co powinno być najważniejsze, czyli interesu obywateli. Priorytetem nie mogą być interesy, którejkolwiek z prawniczych grup zawodowych. A bolączek jest wiele - nie tylko neosędziowie, ale też długotrwałość postępowań sądowych, koszty ich prowadzenia, czy niedofinansowany system świadczenia pomocy prawnego z urzędu - mówi Przemysław Rosati prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

24.06.2023

13 lipca rozprawa dotycząca pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego

Wymiar sprawiedliwości

Rozprawie - jak wynika z piątkowej wokandy na stronie TK - wyznaczonej na 13 lipca na godz. 11 - przewodniczyć ma sędzia Stanisław Piotrowicz, sprawozdawcą ma być sędzia Jarosław Wyrembak, zaś w składzie są jeszcze sędziowie Justyn Piskorski, Piotr Pszczółkowski i Bartłomiej Sochański.

23.06.2023