Na sporach z ZUS pełnomocnik może zarobić więcej

Rynek

Gdy spór dotyczy składek należnych ZUS, pełnomocnicy mogą walczyć o wyższe wynagrodzenie. Nie według urzedowych stawek, ale proporcjonalne do wartości sporu. Sędziowie coraz chętniej je przyznają.

15.10.2015

Rosną dochody kancelarii prawnych

Rynek

Większość największych kancelarii zwiększyła w ubiegłym roku swoje dochody w stosunku do 2013 r. Mniej firm prawniczych odnotowuje jednak wzrost zysków.

13.10.2015

Prawnicy z CMS przygotowują linie orzecznicze Lex-a

Rynek

Czy pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy? Jakie warunki formalne muszą być spełnione, aby klauzula o wypowiedzeniu umowy o zakazie konkurencji była skuteczna? Te, oraz...

11.10.2015

Dentons otwiera biuro w Mediolanie

Rynek

Międzyanrodowa frma prawnicza Dentons otworzyła w Mediolanie pierwsze we Włoszech biuro, w którym pracę rozpocznie 21 prawników, w tym 7 partnerów, specjalizujących się w prawie nieruchomości, prawie...

05.10.2015

MF: komornik do opłaty egzekucyjnej nie dolicza VAT

Rynek

Z wydanej przez Ministerstwo Finansów broszury informacyjnej na temat nowych obowiązków komorników sądowych, jednoznacznie wynika, że brak jest podstaw do powiększania opłat egzekucyjnych o podatek...

05.10.2015

BSWW Legal & Tax doradzał funduszowi Azora Europa

Rynek

Hiszpański fundusz inwestycyjny Azora Europa korzystał z doradztwa kancelarii BSWW Legal Tax w zakresie negocjowania i zawarcia umowy najmu z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

30.09.2015