Jest to pierwszy program emisji listów zastawnych, który spełnia wymogi zmienionej ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.  Jest to jednocześnie pierwszy program emisji listów zastawnych ustanowiony w Polsce od 2010 r.
Pracami zespołu Allen & Overy kierował partner Piotr Lesiński, wspierany przez starszego prawnika Łukasza Walczynę.
- Gratulujemy PKO Bankowi Hipotecznemu sfinalizowania tak innowacyjnego projektu. Jestem dumny, że mogliśmy być jego częścią. Nasz udział w tym projekcie utwierdza pozycję Allen & Overy w Polsce jako doradcy przy transakcjach istotnych dla rozwoju rynku kapitałowego i umacnia naszą pozycję lidera w dziedzinie dłużnych papierów wartościowych w Polsce – komentuje Piotr Lesiński, partner w dziale finansowym i rynków kapitałowych w warszawskim biurze kancelarii Allen & Overy.
Informacja dla dziennikarzy:

Allen & Overy to międzynarodowa firma prawnicza zatrudniająca około 5.000 pracowników, w tym ok. 525 partnerów, w 46 biurach zlokalizowanych na całym świecie.