Jak informuje wydawca, raport Rynek dronów w Polsce 2015. Księga popytu i podaży, całościowo opisuje polski rynek dronowy, jak również perspektywy rozwoju tej gałęzi gospodarki oraz zastosowanie dronów na cele cywilne, wojskowe i prywatne.
Publikacja jest kompendium wiedzy o stanie obecnym, trendach rynkowych, sytuacji prawnej, możliwościach biznesowych oraz społecznych aspektów wykorzystania dronów. Zawiera dane o stopie wzrostu na rynku dronów na świecie oraz planach i przychodach największych światowych i krajowych firm. Podsumowuje wyniki pierwszego w naszym kraju badania rynku dronowego. Wskazuje firmy, które w największym stopniu przyczyniły się do jego rozwoju zarówno po stronie producentów, jak i klientów.
Tomasz Prost, radca prawny z praktyki prawa lotniczego, obronności i bezpieczeństwa kancelarii Bird & Bird, jest autorem rozdziału Jak latać zgodnie z przepisami, dotyczącego prawnych aspektów dla użytkowników dronów. Przedstawia w nim przepisy polskiego prawa lotniczego właściwe dla lotnictwa bezzałogowego oraz powszechnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa lotniczego i publicznego w kontekście danej sytuacji, operując przykładami.
Zainteresowanie dronami na polskim rynku stale rośnie. Jak pokazują badania, tendencja wzrostowa będzie się utrzymywała na wysokim poziomie jeszcze przez długi czas. – mówi Tomasz Prost z kancelarii Bird & Bird. – Jednocześnie nie wszyscy użytkownicy bezzałogowych statków powietrznych mają świadomość obowiązujących regulacji w tym zakresie.  Dlatego też, bazując na konkretnych przykładach i sytuacjach, wyjaśniam w publikacji, w jaki sposób interpretować obowiązujące przepisy prawa krajowego i jakie kroki poczynić, by być w zgodzie z przepisami. Sytuacje te dotyczą szerokiego zastosowania dronów zarówno na potrzeby prywatne, jak i biznesowe.