Jakubiak: trzeba szybciej stosować prawo

Trzeba szybciej i zdecydowanie stosować prawo by nie pozwolić nieuczciwym firmom na rozwijanie się. Przecież sąd nie mając sprawozdania finansowego Amber Gold za 2010 r., mógł zarządzić w 2011 r....

14.08.2012

Do zapadnięcia wyroku parabank jest niewinny

Państwo i obowiązujące prawo nie są w stanie ochronić obywateli przed niewiedzą, naiwnością, ani przed wszelkimi oszustwami - twierdzą prawnicy. Część z nich uważa, że firmom przysługuje domniemanie...

09.08.2012

RPO: trzeba zbudować sieć doradców gminnych

Należy wprowadzić darmowe doradztwo finansowe na poziomie gmin - mówiła rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz. Jej zdaniem ostrzeżenia KNF nie docierają do zwykłych ludzi.

09.08.2012

Prof. Chmaj: 5-letnie studia prawnicze są archaiczne

Dwu i pół letnie studia prawnicze nastawione na przedstawianie określonych treści i zachowań, a także myślenia zdaniem prof. Marka Chmaja - zdecydowanie wystarczają. Uważam, że 5-letnie studia...

06.08.2012

Adw. Naumann: choroba, która toczy cały rynek

Zakaz niedozwolonego pozyskiwania klienteli jest słuszny - uważa adwokat Jerzy Naumann. Przeciwdziałą takim praktykom jak podbieranie spraw oraz ocenianie poprawności prowadzenia sprawy za plecami...

06.08.2012

Konieczna jest regulacja prawna biobanków

Problematyka biobanków w Polsce nie była dotychczas należycie dostrzegana zarówno w doktrynie prawa, jak i ustawodawstwie - stwierdza na łamach Państwa i Prawa Dorota Krekora-Zając z Uniwersytetu...

06.08.2012

Rafał Fronczek: ostrożnie z definiowaniem dokumentu

Nie jest uzasadnione wprowadzanie do kpc rozróżnienia dokumentów tekstowych i innych, twierdzi Rafał Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej. Powstanie problem składania podpisów pod dokumentami...

05.08.2012

KRS: reorganizacja prokuratury będzie szkodliwa

Krajowa Rada Sądownictwa uważa, że doraźne, pospiesznie wprowadzane i w istotny sposób zmieniające dotychczasowe funkcjonowanie prokuratury zmiany nie służą stabilności jej działania, a w...

04.08.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski